Syntolkning: Överarm med plåster

Pandemin är inte över - viktigt att ta sin påfyllnadsdos mot covid-19

Pressmeddelande – 10 maj 2023

Den senaste tiden har fler äldre i länet behövt sjukhusvård på grund av covid-19. ”Pandemin är inte över, det är fortsatt viktigt att hålla distans vid förkylningssymtom och de som inte har tagit sin påfyllnadsdos behöver göra det nu”, säger Inger von Rosen, tf smittskyddsläkare Region Dalarna.

Antalet inlagda patienter med konstaterad covid-19 har blivit fler på Falu lasarett den senaste tiden och det handlar framförallt om äldre och personer i riskgrupp.

– Vi har sett en ökning de senaste veckorna, just nu har en tredjedel av de inlagda patienterna på infektionskliniken covid och även andelen positiva provsvar ökar, säger Erik Degerman verksamhetschef, infektionskliniken Falu lasarett.

Smittskydd Dalarna kan se att det finns en fortsatt konstant spridning av covid-19 i samhället.

– Vi har fortfarande en pandemi som påverkar hälso- och sjukvården och nu är det flera äldre som behöver sjukhusvård på grund av eller med covid. Tidigare rekommendationer är fortsatt viktiga, det vill säga god handhygien och att hålla distans vid förkylningssymtom. Besök inte särskilda boenden, äldre vänner och släktingar om du har förkylningssymtom, säger Inger Andersson von Rosen.

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Hur många doser som rekommenderas beror på ålder och om man tillhör någon riskgrupp.

– En påfyllnadsdos av covid-vaccin nu under våren för de som är över 80 år, har särskilt boende eller hemsjukvård, skyddar väl mot svår sjukdom, säger Inger Andersson von Rosen.

Mer om vaccination mot covid-19 i Dalarna - 1177

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om covid-19

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka