Syntolkning: Exteriör från rättspsykiatriska kliniken i Säter.

Rättspsykiatriska kliniken minskar antalet vårdplatser

Pressmeddelande – 29 mars 2023

Under våren och under årets semesterperiod drar rättspsykiatriska kliniken i Säter tillfälligt ned på antalet vårdplatser. ”Brist på sjuksköterskor vid kliniken gör att vi behöver dra ned på antalet vårdplatser som säljs till andra regioner”, säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Dalarna.

På Rättspsykiatriska kliniken i Säter vårdas personer som har begått brott men som på grund av allvarlig psykisk störning inte kan dömas till fängelse. På kliniken finns idag sammantaget 78 vårdplatser.

– Det är stor brist på sjuksköterskor vid kliniken vilket påverkar patientsäkerhet och arbetsmiljö, därför behöver vi dra ned på antalet vårdplatser som säljs till andra regioner som inte är avtalskunder, säger Åsa Dedering.

Beslutet om temporär neddragning av 11 vårdplatser, samt att slå samman avdelning 33 och avdelning 35, gäller för perioden 2023-03-15 till och med 2023-08-31. Beslutet är taget mot bakgrund av ett försämrat bemanningsläge inom rättspsykiatriska kliniken gällande främst sjuksköterskor.

Beslutet gäller under förutsättning att nuvarande personalläge inte förbättras. Om och när rekrytering sker i den omfattningen att patientsäkerheten kan säkerställas igen så upphör den temporära stängningen.

– Kliniken jobbar aktivt med rekrytering av personal, både genom annonsering och genom deltagande vid mässor och liknande. Även hyrsjuksköterskor nyttjas för att bemanna. Psykiatrilyftet är ett samarbete mellan rättspsykiatriska kliniken, psykiatrins utvecklingsenhet och Dahlander kunskapscentrum där personal får en undersköterskeutbildning då det den 1 juli blir en skyddad titel. Psykiatrilyftet startar under hösten och förväntas ge ett välkommet tillskott gällande personal, säger Anders Grawé, tillförordnad verksamhetschef rättspsykiatriska kliniken Säter.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka