Ipad och smarta klockor på en byrå

Region Dalarna arrangerade internationella mötesdagar om hjälpmedel för äldre

Nyhet – 21 oktober 2022

Den 19-20 oktober samlades regionala företrädare, experter och projektledare från sex regioner i Europa i Dalarna för att diskutera hur man kan samarbeta kring hjälpmedel för den seniora marknaden, ofta kallad ”the Silver Economy”.

Under mötesdagarna fick deltagarna, förutom kunskapsöverföring, göra studiebesök på bland annat Sätergläntan i Insjön, Naturrum i Siljansnäs, Dalarnas Hjälpmedels Center i Borlänge och vård – och omsorgsboendet i Falun för människor med demenssjukdom. Man besökte även visningslägenheten Smartare Hem.

- Vi lämnar bakom oss två inspirerande dagar med professionella föredragshållare och mycket nöjda gäster där Dalarna visade det bästa av som erbjuds för att förebygga och underlätta för de äldre, säger Nils-Åke Norman, projektledare på Region Dalarna.

Mötesdagarna är en del av Region Dalarnas projekt Silver SME som fokuserar på interregionalt kunskapsutbyte kring strategier och handlingsprogram som främjar entreprenörskap och innovation kring äldres hälsa och välmående. Utgångspunkten är Europas åldrande befolkning där behovet av nya tjänster och produkter som uppmuntrar till aktivt åldrande, god hälsa och social inkludering är stort.

Deltagarna kom från regioner i Portugal, Polen, Irland, Spanien, Slovenien, Sverige. Projektet Silver SME är en del i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna.


Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka