Enligt SKR:s uppföljning av regionernas särskilda tandvårdsstöd år 2021 är Region Dalarna bäst i landet på att nå ut med uppsökande verksamhet till de äldre och funktionshindrade som stödet är avsett för.

Region Dalarna bäst i Sverige på uppsökande munvård till äldre och funktionshindrade

Pressmeddelande – 15 september 2022

92 procent av länets invånare som är berättigade till nödvändig tandvård fick under 2021 uppsökande munhälsobedömningar. ”Vi är glada att så många har tackat ja till besök, en god munhälsa är en förutsättning för god livskvalitet”, säger Ann-Marie Franklin, enhetschef tandvårdsstöd Region Dalarna.

Enligt SKR:s rapport Regionernas tandvårdsstöd – uppföljning av regionernas särskilda tandvårdsstöd år 2021 är Region Dalarna bäst bland landets regioner på att nå ut med uppsökande verksamhet till de äldre och funktionshindrade som stödet är avsett för.

Dalarna har under många år haft bra resultat som bygger på ett framgångsrikt samarbete mellan kommunernas sjuksköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer, Folktandvårdens folkhälsofunktion samt regionens beställarenhet för tandvård.

– Det goda samarbete vi har mellan alla parter bidrar till mindre lidande och mindre tandvårdskostnader totalt, då det betyder mycket för munhälsan att jobba förebyggande med kunnig personal, säger Ann-Marie Franklin.

  Samarbetet startade 1999 och cirka 5 000 personer i länet tillhör den särskilda grupp som får tandvårdsstöd. Hela 92 procent av dessa personer fick en munhälsobedömning under 2021.

  Regionens tandvårdsstöd riktar sig främst till personer med ett omfattande behov av hjälp med sin personliga omvårdnad på grund av funktionshinder eller långvarig sjukdom, där tandvården ingår i sjukvård. Det kan handla om personer på särskilt boende, personer inskrivna i det palliativa teamet eller hemmaboende med hemtjänst som har utökat omsorgsbehov.

  Varje person har möjlighet att tacka ja till ett besök av tandhygienist som gör munhälsobedömning och ger råd om hur munnen ska skötas. Det är Folktandvårdens folkhälsofunktion som ansvarar för att besöken genomförs och för att utbilda vård- och omsorgspersonal på boenden och i hemtjänsten.

  Region Dalarna har under 2021 utbildat 2 400 personer i munhälsa vilket är flest i Sverige.

  – När en person inte själv kan sköta munhygienen är det viktigt att det finns omsorgspersonal som förstår betydelsen av den dagliga förebyggande vården för patientens mun- och tandhälsa. En god munhälsa är en förutsättning för en god livskvalitet och förmåga att tillgodogöra sig föda, säger Ann-Marie Franklin.

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka