Tiden mellan ett första läkarbesök till ett diagnosbesked vid misstänkt melanom i huden är i genomsnitt 18 dagar i Region Dalarna, vilket är snabbast i landet.

Region Dalarna ger snabbast diagnos av melanom i huden

Nyhet – 15 augusti 2022

I Dalarna är genomsnittet 18 dagar mellan första läkarbesök till diagnos vid misstänkt hudcancer jämfört med riksgenomsnittets 29 dagar. ”Vi har ett snabbt vårdflöde med snabba handläggningstider”, säger Martin Kropp, verksamhetschef inom hudsjukvården.

Tiden mellan ett första läkarbesök till ett diagnosbesked vid misstänkt melanom i huden, det vill säga hudcancer, varierar stort mellan olika delar regioner visar siffror för 2021 i det nationella kvalitetsregistret för hudmelanom. I Västmanland var den genomsnittliga väntetiden längst med 37 dagar förra året.

– Vi har ungefär samma tider i år jämfört med i fjol. Vi är glada att kunna erbjuda patienter med melanomsjukdom bra vård i god tid, säger Martin Kropp.

Det är avgörande att få behandling snabbt vid misstanke om hudmelanom. Enligt standardiserat vårdförlopp, SVF, ska det inte ta mer än 26 kalenderdagar från patientens första läkarbesök med ”välgrundad misstanke” om malignt melanom tills att patienten får besked.

– För att förbättra och snabba på kommunikationen mellan primärvården och hudkliniken har alla våra vårdcentraler under året utrustats med speciella kameror. Nu kan vårdcentralerna fotografera misstänkta hudförändringar och skicka bilderna till en hudläkare som ger bedömning samma dag eller dagen efter. Det underlättar prioriteringen så att rätt patient kommer snabbt fram till operation, säger Martin Kropp.

När patienten har opererats skickas hudförändringen för analys till patologiavdelningen.

– Vi har snabba handläggningstider hos våra patologer och därmed har vi sammanlagt ett snabbt vårdflöde som resulterar i att patienterna får snabbt svar när misstanke om hudmelanom väckts, säger Martin Kropp.

Se kvalitetsregistret: Nationellt kvalitetsregister hudmelanom (SweMR)

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka