Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan efter att en man i 80-årsåldern med hjärtinfarkt fått försenad behandling.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 6 september 2022

Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan efter att en man i 80-årsåldern med hjärtinfarkt fått försenad behandling.

En man i 80-årsåldern söker akutmottagningen med smärta i vänster arm sedan några dagar. Han har ingen bröstsmärta. För att utreda orsaken kontrolleras ett EKG som bedöms vara normalt och slutsatsen dras att besvären inte kommer från hjärtat utan orsakas av muskelvärk och mannen får åka hem.

Dagen därpå får mannen tilltagande smärta och ringer ambulans. Vid ankomst till lasarettet visar det sig att han har hjärtinfarkt. En eftergranskning av EKG som togs vid det första besöket visar att det fanns tecken till hjärtinfarkt redan då, men som hade missats.

– Den behandling som omedelbart bör ges vid hjärtinfarkt blev i detta fall fördröjd och medförde en risk för patienten. Vi ser allvarligt på det som inträffat och händelsen anmäls därför enligt lex Maria, säger chefläkare Anna Svärd.

För att minska risken för liknande händelser i framtiden har rutinerna på akutmottagningen ändrats.

– Alla patienter med diffusa besvär som skulle kunna komma från hjärtat tas nu omhand av personal med god kunskap om hjärtsjukdom, säger Anna Svärd.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka