Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 12 december 2019

En man fick vänta på en läkartid på sin vårdcentral för att kontrollera en hudförändring som senare konstaterades vara hudcancer. Efter en internutredning har åtgärder gjorts och nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan.

En man i 35-årsåldern söker sin vårdcentral i början av juli 2019 på grund av ett födelsemärke som har ändrat karaktär. Han får information om att det på grund av semestertider inte finns några besökstider och rekommenderas att visa upp hudförändringen vid ett sedan tidigare planerat återbesök på hudkliniken i Falun i september.

I augusti kontaktar mannen vårdcentralen igen då han även fått en knöl på halsen. Då det inte finns några bokningsbara tider blir han ombedd att återkomma eller ringa om en akuttid.

När mannen kontaktar vårdcentralen igen i september erbjuds han en läkartid en vecka senare. Vid läkarbesöket misstänker läkaren malignt melanom. Läkaren remitterar mannen omgående för vidare utredning där man efter provtagning fastställer att det rör sig om malignt melanom och behandling inleds.

– Vårdcentralen har gjort en internutredning i vilken man redogör för de bakomliggande orsakerna till den fördröjda diagnosen. I utredningen framkommer också ett antal åtgärder som redan vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. Bland annat införs så kallad prickmottagning även sommartid tack vare en förstärkt läkarbemanning, säger Roger Larsson, chefläkare.

I Region Dalarna pågår även ett övergripande samarbete mellan alla vårdcentraler och hudkliniken i Falun med syfte att snabbt kunna få bedömningar av hudförändringar fotograferade på vårdcentralen.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

 • Roger Larsson Chefläkare, Division Primärvård, Region Dalarna
  072-141 66 22
  roger.s.larsson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: