Region Dalarna är en av landets tre regioner med lägst energianvändning per lokalyta visar SKRs årliga jämförelse av regionernas miljöarbete.

Region Dalarna har lägst energianvändning per yta

Pressmeddelande – 10 november 2022

Region Dalarna är en av landets tre regioner med lägst energianvändning per lokalyta. Det visar den årliga jämförelsen av regionernas miljöarbete. ”Vi arbetar långsiktigt för en effektiv energianvändning i våra fastigheter”, säger Jesper Mårtensson, energisamordnare Regionfastigheter.

För nionde året i rad släpper Sveriges Regioner och kommuner (SKR) rapporten Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna. Rapporten visar att Region Dalarna är framgångsrik i det systematiska energiarbetet, tillsammans med Jönköping och Värmland har Dalarna lägst energianvändning per lokalyta bland Sveriges regioner.

– Det är glädjande att vi har fortsatt fina resultat när det gäller energianvändningen i våra egenägda fastigheter. Det långsiktiga arbetet som påbörjades på 1970-talet med en tydlig strategi och bra samverkan mellan Regionfastigheter, drift och verksamhet ligger bakom de goda resultaten, säger Jesper Mårtensson.

– Vi är otroligt glada och stolta över att vara en av de regioner som är bäst i det systematiska energiarbetet. Det är resultatet av ett målinriktat arbete under väldigt lång tid, och jag vill rikta ett särskilt tack till alla de medarbetare som bidragit till detta. Det här är ett hållbarhetsarbete som både är klimatsmart och som leder till sänkta kostnader, säger Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande.

När det gäller sammanställningen för regionerna visar de årliga jämförelserna för energianvändningen goda resultat över tid, med en minskning på totalt 16 procent sedan 2009 till 2021. Däremot har regionernas energianvändning ökat för första gången, med en procent mellan 2020 och 2021, för Region Dalarna är ökningen 5,9 procent. Ökningen för Region Dalarna har flera orsaker, som exempelvis anpassningar på grund av covid-19, störningar i fastighetsdriften, samt osäkerheter i normalårskorrigeringen mellan åren.

I rapporten granskas regionernas arbete inom följande områden:

 • antibiotikaförskrivning
 • ekologiska livsmedel
 • förnybara drivmedel i kollektivtrafiken
 • klimatpåverkan från medicinska gaser
 • avfallshantering
 • energianvändningen per lokalyta.

Årets temadel lyfter fram regionernas arbete med livsmedel ur perspektiven hälsa, miljö, robusthet och regional utveckling. Region Dalarna har uppsatta mål för att för att minska klimatpåverkan från livsmedel och minska mängden matsvinn, samt öka andelen miljömärkta och lokalproducerade livsmedel.

Klimatberäkningar görs i alla regioner

Klimatredovisningarna som genomförs i regionerna visar på att den indirekta klimatpåverkan från köpta varor och tjänster är flera gånger större än de direkta utsläppen från byggnader, kollektivtrafik och transporter. De flesta regioner visar en kraftigt minskad miljöpåverkan över tid i sina klimatredovisningar. Enligt den klimatberäkningsmodell som användes har utsläppen av växthusgaser för Region Dalarna ökat med 8 procent mellan 2018 och 2021. Det finns fortfarande ett stort arbete kvar att göra för att nå Region Dalarnas övergripande mål till 2030 om att minska utsläppen av växthusgaser med 75 procent jämfört med 2018.

Miljöarbetet 2022 i Region Dalarna: Resultat i korthet 2009-2021:

 • Antibiotikaförskrivning: minskat 31 procent, varav 1,4 procent under 2021.
 • Ekologiska livsmedel: ökat från 2,5 procent till 31,5 procent.
 • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 23 procent till 99 procent.
 • Energianvändningen per lokalyta: minskat 14 procent.
 • Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 78 procent.

Miljöarbetet 2022 i regionerna: Resultat i korthet 2009-2021:

 • Antibiotikaförskrivning: minskat 41 procent, varav 3 procent under 2021.
 • Ekologiska livsmedel: ökat från 13 procent till 45 procent.
 • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 procent till 94 procent.
 • Energianvändningen per lokalyta: minskat 16 procent.
 • Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 63 procent.

  Läs mer i SKR:s rapport Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2022 i regionerna.

   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka