De nya regionråden Sebastian Karlberg (S), Elin Norén (S), Abbe Ronsten (S), Birgitta Sacrédeus (KD), Lisbeth Mörk Amnelius, (DSP) och Sofia Jarl (C ). 

Region Dalarna har nytt politiskt styre

Pressmeddelande – 17 oktober 2022

Valresultatet innebar ett maktskifte i Region Dalarna. Det nya styret kallar sig Samling för Dalarna och består av fyra partier.Det blir ett mittensamarbete som vi hoppas ska leda till ett stabilt och hållbart styre”, säger Elin Noren (S), regionstyrelsens nya ordförande.

Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C), Kristdemokraterna (KD) och Dalarnas sjukvårdsparti (DSP) kommer tillsammans att styra Region Dalarna de kommande fyra åren. Förhandlingar mellan partierna har skett sedan valet och det nya politiska styret får tillsammans 47 av 83 platser i regionfullmäktige.

– Genom att samla oss i mitten har vi nu en bred och stor majoritet och det känns bra inför framtiden. I en orolig tid är vi fyra partier överens om att vi ska ta gemensamt ansvar för Region Dalarna. Vi vill stå för ett modernt ledarskap och för framtidstro, säger Elin Norén (S).

C, KD och DSP som under föregående mandatperiod samarbetade med Moderaterna (M), Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP) har nu valt att i stället samarbeta med Socialdemokraterna. L och MP hamnade i årets val under de tre procent av rösterna som krävs för att komma in i regionfullmäktige.

– Valresultatet gav vid handen att vår tidigare majoritet inte kunde samla tillräckligt med mandat, och inte någon annan heller. Vi behövde bryta mönstret, och genom att samarbeta brett tar vi ansvar och gör det som är bra för dalfolket, säger regionstyrelsens vice ordförande Sofia Jarl (C).

  Idag den 17 oktober sammanträdde fullmäktigeledamöterna i Kristinehallen i Falun då ett nytt presidium valdes och ny regionstyrelse samt nya region- och oppositionsråd utsågs.

  I samband med fullmäktigemötet sammanträdde också den nya regionstyrelsen för första gången då ledamöter till regionstyrelsens arbetsutskott och personalutskott valdes.

  Den 14-15 november sammanträder regionfullmäktige igen för att bland annat fastställa budgeten för 2023. Som regel har regionfullmäktige fem möten per år. Den 12 december hålls ett extrainsatt sammanträde, valfullmäktige, då ledamöter till nämnd- och styrelseuppdrag väljs.

  Regionfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026

  • Ordförande Jörgen Norén (S)
  • Förste vice ordförande Mikael Rosén (M)
  • Andre vice ordförande Torsten Larsson (KD)

  Regionstyrelse för mandatperioden 2022-2026

  • Ordförande Elin Norén (S)
  • Första vice ordförande Sofia Jarl (C)
  • Andre vice ordförande Christer Carlsson (M)
  • Ledamot Sebastian Karlberg (S)
  • Ledamot Abbe Ronsten (S)
  • Ledamot Mari Rustad (S)
  • Ledamot Susanne Norberg (S)
  • Ledamot Birgitta Sacrédeus (KD)
  • Ledamot Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)
  • Ledamot Anna Hed (C)
  • Ledamot Ulf Berg (M)
  • Ledamot Britt-Inger Remning (M)
  • Ledamot Per-Ola Ahlström (SD)
  • Ledamot Kent Ekeroth (SD)
  • Ledamot Patrik Liljeglöd (V)
  • Ersättare Anders Rosell (S)
  • Ersättare Anna-Lena Andersson (S)
  • Ersättare Mahad Mohamed Musse (S)
  • Ersättare Bigitta Sohlberg (S)
  • Ersättare Göte Persson (C)
  • Ersättare Mikael Thalin (C)
  • Ersättare Jonas Hillerström (KD)
  • Ersättare Helena Vådegård (KD)
  • Ersättare Benny Rosengren (DSP)
  • Ersättare Caroline Willfox (M)
  • Ersättare Carina Källström (M)
  • Ersättare Mikael Östling (M)
  • Ersättare Daniel Lönn (SD)
  • Ersättare Marit Andersson (SD)
  • Ersättare David Örnberg (V)

  Regionråd för mandatperioden 2022-2026

  • Elin Norén (S)
  • Sofia Jarl (C)
  • Birgitta Sacrédeus, (KD)
  • Lisbeth Mörk Amnelius, (DSP)
  • Sebastian Karlberg (S)
  • Abbe Ronsten (S)

  Oppositionsråd för mandatperioden 2022-2026

  • Christer Carlsson (M)
  • Ulf Berg (M)
  • Per-Ola Ahlström (SD)*
  • Kent Ekeroth (SD)**
  • Patrik Liljeglöd (V)

  * S, C, DSP, V deltog ej i beslutet att utse oppositionsrådet.

  ** S, C, DSP, KD, V deltog ej i beslutet att utse oppositionsrådet.

  Mandatfördelningen för mandatperioden 2022-2026

  Socialdemokraterna 29 (24)

  Moderaterna 16 (16)

  Sverigedemokraterna 14 (10)

  Centerpartiet 7 (9)

  Vänsterpartiet 6 (6)

  Kristdemokraterna 6 (6)

  Dalarnas Sjukvårdsparti 5 (6)

  Förra mandatperiodens siffror inom parantes.

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka