Syntolkning: Man med glasögon i hemmiljö tittar på en mobiltelefon

Region Dalarna inför digitala besök inom psykisk vård

Nyhet – 9 maj 2023

Nu kan Dalarnas invånare få psykologisk behandling och rådgivning i appen Min vård. ”Det här är ett sätt för oss att öka tillgängligheten och arbeta mot målet att 50 procent av våra uppföljande patientkontakter ska vara digitala, säger Anna Carin Berglund, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Dalarna.

Med Region Dalarnas app Min vård - din digitala vårdcentral, kan patienter träffa vårdpersonal och få medicinska konsultationer via videosamtal som ett alternativ till att fysiskt besöka sin ordinarie vårdcentral. Tjänsten lanserades 30 januari 2017 av dåvarande Landstinget Dalarna.

Nyligen infördes möjligheten för patienter i behov av psykisk vård att träffa sjuksköterska, skötare, psykolog, samtalsterapeut, fysioterapeut, arbetsterapeut eller läkare via Min vård.

– Att kunna få psykologisk behandling via en app underlättar mycket för de patienter som har svårigheter att ta sig till vården och det är glädjande att vi nu ökar tillgängligheten även för de människor i länet som behöver psykologisk hjälp utan möjlighet att lämna sina hem, säger Sofia Jarl (C), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

  Digitala besök ökar tillgängligheten och kan leda till färre avbokningar vid svårigheter att ta sitt till mottagningen, vilket resulterar i att fler patienter får tid för besök och väntelistan minskar.

  – Som patient kan du möta din behandlare utan att resa till mottagningen, vilket underlättar för den som har svårt att ta sig till mottagning på grund av till exempel diagnos eller geografisk placering, säger Anna Carin Berglund.

  – Detta bidrar också till att vi blir en attraktivare arbetsgivare, då medarbetare delvis kan jobba hemifrån, säger Anna Carin Berglund.

   Så här går det digitala vårdbesöket till:

   • Patienten får en kallelse via brev och sms, men information om var/hur man laddar ner appen Min vård.
   • Dagen innan mötet får du en första påminnelse och en timme innan mötet ska äga rum får du ytterligare en påminnelse.
   • Gå in i appen. När du loggat in placeras du i ett väntrum. Videomötet startas därefter automatiskt på vårdgivarens initiativ.
   • Mötet genomförs via videolänk i din mobiltelefon eller surfplatta.
   • Besöket journalförs precis som vid ett vanligt besök på mottagningen.
   • Vårdgivaren gör en medicinsk bedömning och skriver remiss eller recept om behov finns. Medicin kan hämtas ut på närmaste apotek. Beroendeframkallande preparat skrivs inte ut.
   • Efter ditt digitala besök skickas en faktura till din folkbokföringsadress. Besöket kostar lika mycket som vid ett besök hos din ordinarie vårdcentral. Högkostnadsskydd gäller.

   Mer information om Region Dalarnas app Min vård

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka