Syntolkning: vårdpersonal går i sjukhuskorridor

Region Dalarna lönesatsar på vidareutbildade undersköterskor

Pressmeddelande – 13 april 2023

Som ett led i undersköterskelyftet får specialistutbildade undersköterskor ett lönepåslag på 10 procent. ”Möjlighet till vidareutbildning är en viktig del i en fungerande arbetsmiljö. Vi hoppas att detta ska bidra till att fler känner att de kan växa och utvecklas på jobbet”, säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Satsningen med ett lönepåslag på 10 procent av den genomsnittliga undersköterskelönen, vilket innebär 2 700 kronor extra i månaden, riktar sig till anställda inom Region Dalarna som utbildat sig till specialistundersköterska med yrkeshögskoleexamen. Beslutet börja gälla den 6 juni 2023 och kommer att tillämpas retroaktivt från 1 januari 2023.

– Verksamhetschefer kommer att besluta vilka specialistinriktningar som omfattas av satsningen. Innan utbildningen påbörjas ska samtal hållas mellan medarbetare och chef för att stämma av hur arbetsuppgifter och lön kommer påverkas med hänsyn till arbetstagarens nya kompetens, säger Åsa Dedering.

För att kunna ta del av satsningen behöver medarbetare kunna uppvisa relevant examensbevis samt ha en tillsvidareanställning inom specialiserat yrkesområde.

Satsningen är ett led i undersköterskelyftet

I mars 2022 tog Region Dalarna beslut om det så kallade undersköterskelyftet för att förbättra undersköterskors arbetsmiljö och villkor. Undersköterskelyftet har tidigare lett till en arbetstidsmodell med lägre veckoarbetstid i samband med natt-och rotationstjänstgöring. Utöver den nya arbetstidsmodellen föreslogs kompetenshöjande insatser på bland annat på vidareutbildning.

– Satsningen på kompetensutveckling är ett viktigt steg för att ge undersköterskorna fler karriärmöjligheter och att kompetensutveckling ska löna sig i Region Dalarna, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl (C).

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka