Syntolkning: svenska ordförandeskapet för EU-rådet

Region Dalarna medarrangerar konferens om regional innovation

Nyhet – 29 maj 2023

Vid konferensen den 3031 maj samlas deltagare i pilotprojektet partnerskap för regional innovation för att diskutera det fortsatta gemensamma arbetet med den gröna och digitala omställningen.

2022 meddelade Europakommissionen att 63 regioner, sju städer och fyra medlemsstater valts ut för pilotprojektet partnerskap för regional innovation med målet att tillsammans utveckla och testa verktyg för och koppla samman lokala strategier med initiativ på EU-nivå för att främja den gröna och digitala omställningen.

Nu samlas svenska och europeiska politiker, nationella myndigheter, regionala utvecklingsdirektörer, tjänstepersoner och aktörer som arbetar med hållbar regional utveckling för att dela med sig av lärdomarna från pilotprojektet och diskutera det framtida arbetet utifrån resultat som uppnåtts. På konferensen kommer EU-kommissionen att presentera nya verktyg och satsningar som öppnar upp för nya samarbeten och samtal kring den nya europeiska innvoationsagendan och framtidens satsningar för hållbar regional utveckling.

– För att vi ska klara den gröna omställningen behöver vi hjälpas åt på regional, nationell och EU-nivå. Genom att träffas i Tällberg knyter vi till oss fler samarbetspartners, stärker vår innovationsförmåga samtidigt som vi också utformar framtidens innovationspolitik, säger Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd och ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Konferensen arrangeras inom ramen för det svenska ordförandeskapet för EU-rådet tillsammans med Europakommissionen, Regionkommittén och Region Dalarna tillsammans med regionerna i norra och östra MellanSverige samt Vinnova, Tillväxtverket och MidSweden.

  • Datum: 30–31 maj
  • Tid: 13.00–16.30
  • Plats: Klockargården i Tällberg

Konferensen går också att ta del av digitalt

Programmet i sin helhet återfinns på EU-kommissionens hemsida.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka