Syntolkning: blommande syrenbuske

Region Dalarna samverkar för att säkra vårdsommaren 2023

Pressmeddelande – 31 maj 2023

Samarbeten sker på flera nivåer i länet för att garantera en säker hälso- och sjukvård under sommarmånaderna ”Vi prioriterar som vanligt akut vård och vård som inte kan vänta och jobbar tillsammans för att säkerställa att invånare alltid får den vård de behöver” säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under sommaren är bemanningsläget inom hälso- och sjukvården extra ansträngt. Region Dalarna kommer ha fler vårdplatser öppna jämfört med föregående år. Erfarenhet av fluktuationer i beläggningsgrad från tidigare år tagits med i planeringen för att säkerställa så god kapacitet som möjligt under hela sommaren.

Lasarettet i Ludvika står inför en sommar med ungefär lika många vårdplatser som 2022 och i Avesta och Falun är läget något bättre jämfört med föregående år. Mora har i år något färre platser jämfört med tidigare år. Ambulanssjukvård Dalarna kommer under sommaren att minska sin verksamhet med en dagambulans på vardagar. Det innebär att 23 ambulanser är igång.

Regionens vårdcentraler och Min Vård, den digitala vårdcentralen, är öppna i sommar med färre tillgängliga vårdtider. Personer som är listade vid vårdcentral Älvdalen, vårdcentral Mora och vårdcentral Säter kan också söka vård digitalt via 1177 direkt. Den digitala mottagningen Ung i Dalarna kommer att vara bemannad med barnmorska och sjuksköterska hela sommaren.

Samtliga medarbetare erbjuds fyra veckors sammanhållen semester. Det finns också ett erbjudande till personalen att frivilligt flytta semesterveckor mot 20 000 kronor i ersättning per vecka.

– Verksamheterna har jobbat hårt med sin planering för att säkra en god och säker vård i sommar samtidigt som våra medarbetare får den återhämtningen de behöver. Under semesterperioden är det extra viktigt at vända sig till rätt instans inom vården, vid besvär som inte är akuta ber vi därför invånare att i första hand kontakta 1177 och primärvården, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Samarbeten för en säker vård i sommar

För att säkra hälso- och sjukvården under sommaren har åtgärder vidtagits inom och mellan Region Dalarnas verksamheter men också i tätt samarbete med länets kommuner.

– Sommarperioden är en återkommande utmaning och vi måste organisera oss på bästa möjliga sätt med de resurser vi har. Vikarier har rekryterats och det görs avrop av hyrpersonal. Vi har också flera pågående projekt och samarbeten mellan slutenvård, akutsjukvård och primärvård samt med kommunerna i Dalarna. Vi ser en stor vilja och engagemang till att samarbeta över gränser som tidigare varit svåra att komma över, säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ett exempel på samarbete som sker för att säkra vårdsommaren i länet är en gemensam planering på Falu lasarett, där verksamheter inom olika divisioner samverkar genom att medarbetare temporärt flyttas till de verksamheter där behovet är som störst. Andra exempel är:

  • Veckovisa avstämningar mellan regionen och kommunerna för att säkerställa utskrivningsprocessen och vård på rätt vårdnivå
  • Det ska vara lätt att nå varandra för att få läkarbedömning vid behov
  • Ökad samverkan mellan vårdcentraler

Så söker du vård i sommar

  • Besök 1177.se. På webben hittar du bra egenvårdsråd råd samt kontaktuppgifter till vården.
  • Ring 1177. Nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.
  • Kontakta din vårdcentral. Distriktsläkaren eller annan vårdpersonal tar hand om de vanligaste hälsoproblemen, hänvisar och remitterar vid behov vidare till annan specialistvård. Du kan även träffa Region Dalarnas vårdpersonal via appen Min vård – digital vårdcentral. Personer som är listade vid vårdcentral Älvdalen, vårdcentral Mora och vårdcentral Säter kan också söka vård digitalt via 1177 direkt.
  • Vid akuta sjukdomsfall. Ring 1177 eller din vårdcentral, många gånger kan du få en jourtid på en närliggande mottagning, istället för att åka till akuten.
  • Vid nödsituation eller allvarlig skada. Ring 112.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka