Syntolkning: Ambulans i vintermiljö.

Region Dalarna satsar på höjda löner inom ambulanssjukvården

Pressmeddelande – 6 februari 2023

Regionstyrelsen tog den 6 februari beslut om höjda grundlöner för sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Dalarna. ”Satsningen är ett led i att förbättra arbetsvillkoren inom hela Region Dalarnas hälso- och sjukvård”, säger Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande.

Beslutet innebär att varje grundutbildad sjuksköterska inom ambulanssjukvården Dalarna kommer att erhålla 1 000 kronor per månad i höjd grundlön. Sjuksköterskor med vidareutbildning inom ambulanssjukvård kommer att erhålla 2 500 kronor mer i månaden.

– Den här satsningen välkomnas, det här är ett steg på rätt väg för att förbättra vårt tuffa rekryterings- och bemanningsläge, säger Fredrik Forselius, verksamhetschef ambulanssjukvården.

Beslutet kommer gälla från och med 2023-01-01 och beräknas kosta 8,5 miljoner kronor årligen. Utbetalningar kommer att göras senast i april månad.

– Ambulanssjuksköterskor har en stor och viktig roll, inte minst i den nära vården. Det är därför viktigt att vi jobbar för bättre arbetsvillkor och grundlön så att de sjuksköterskor som jobbar inom verksamheten idag ska välja att stanna kvar, samtidigt som man blir en mer attraktiv arbetsgivare för blivande medarbetare, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

2022 gjordes en satsning på sjuksköterskelöner inom Region Dalarnas 24/7-verksamhet, vilket gav berörda medarbetare arbetstidsförkortning och högre grundlön.

– Det är viktigt att vi jobbar vidare med våra sjuksköterskesatsningar för att fylla de löneglapp som finns mellan sjukvårdens verksamheter och verka för en rättvis lönesättning. Medarbetare ska inte behöva välja bort att arbeta inom ambulansen på grund av lägre lön, säger Elin Norén.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka