Region Dalarna driver läkemedelsförsörjning i egen regi sedan 2017. ”Alla medarbetare har verkligen gjort ett mycket fint arbete med att bygga upp verksamheten till vad den är idag", säger Fredrik Ehrling, avdelningschef läkemedelsförsörjningen.

Region Dalarnas läkemedelsförsörjning fyller fem år

Nyhet – 1 september 2022

Region Dalarna driver läkemedelsförsörjning i egen regi sedan 2017. ”Det var en fördel under pandemin då verksamheten snabbt kunde anpassas efter vårdens behov”, säger Fredrik Ehrling, avdelningschef läkemedelsförsörjningen.

Den 1 september 2017 startade dåvarande Landstinget Dalarna en helt ny avdelning med sjukhusapoteksfunktion i egen regi. Hälften av medarbetarna på den nya avdelningen Läkemedelsförsörjning arbetade redan med läkemedelsförsörjning i landstingets lokaler men var då anställda av Apoteket AB, den andra hälften var nytillkomna medarbetare.

– Det har hänt mycket under de fem år som gått sedan starten och alla medarbetare har verkligen gjort ett mycket fint arbete med att bygga upp verksamheten till vad den är idag. Det var bland annat en fördel för regionen att ha sjukhusapoteksfunktion i egen regi under pandemin, då verksamheten snabbt kunde anpassas efter vårdens behov. Vi klarade oss nog bättre igenom den nationella och internationella läkemedelsbrist som uppstod i början av pandemin tack vare korta beslutsvägar och god kommunikation inom regionen och goda kontakter med leverantörer, säger Fredrik Ehrling.

– Att läkemedelspersonalen jobbar nära vården och ser och känner dess behov samtidigt som samarbetet utvecklas gör att denna länk inom vårdflöden förbättras. Läkemedelsförsörjningen höga kompetens och servicevilja bidrar i stor utsträckning till detta. Jag ser också fördelar nu med diskussionerna om beredskap att Läkemedelsförsörjningens roll, där Läkemedelsförsörjningen är aktiva i förberedelsearbetet och har hög kompetens i frågorna, ger en förbättrad säkerhet för regionen, säger Lotta Jansson, tf divisionschef Medicinsk service.

  De fördelar med läkemedelsförsörjning i egen regi som identifierades inför beslutet att driva det i egen regi var:

  • Bättre styrning och utveckling av verksamheten – närmare vården.
  • Kostsamma och resurskrävande upphandlingar av läkemedelsförsörjning till sjukhusen behöver inte längre göras var fjärde år som tidigare.
  • Långsiktig stabilitet för både verksamhet och medarbetare.
  • Läkemedelsförsörjningen i regionen har också granskats via en extern revision för ett par år sedan med gott resultat. Det har varit flera andra regioner som besökt oss under åren eller varit i kontakt med oss för i förberedelser inför sina egna satsningar på egen regi, något som nästan alla regioner i Sverige nu har eller planerar för i olika utsträckning, säger Fredrik Ehrling.

  Region Jönköping och Landstinget Blekinge hade då redan tagit över läkemedelsförsörjningen i egen regi tidigare och beskrev satsningarna som lyckade och kostnadsbesparande.

  Alla fördelar har infriats sedan starten och ekonomiskt blev kostnaden för läkemedelsförsörjningen i regionen flera miljoner lägre redan första året jämfört med tidigare lösning.

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka