Syntolkning: Region Dalarnas logotyp

Regionstyrelsen beslutar om att inrätta ett vårdkompetensråd för Region Dalarna

Pressmeddelande – 7 mars 2023

Den 6 mars tog regionstyrelsen beslut om att inrätta ett vårdkompetensråd för Region Dalarna.

– Inom vård- och omsorgssektorn krävs insatser för att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Det finns från andra branscher goda exempel på att vi behöver skapa bättre dialog mellan de som utbildar och oss som arbetsgivare, så att vi kan matcha utbildningen med behoven, säger Elin Norén (S) regionstyrelsens ordförande.

Vårdkompetensrådet bildas på regional nivå för att strategiskt hantera utmaningarna inom vården. Uppdraget blir att samverka kring kompetensförsörjning för att stärka vårdens långsiktiga förutsättningar samt förbättra läget på marknaden.

– Ett vårdkompetensråd möjliggör för representanter från arbetsliv och utbildning att mötas för att skapa en plattform för samverkan och dialog kring bransch- och utbildningsfrågor. Det bidrar till en ökad förståelse för behov och varandras verksamheter. Vi har idag välfungerade motsvarigheter inom både industri och bygg. Vi vet att kompetensförsörjningen för vårdsektorn är en av våra största utmaningar i Dalarna, säger Sofia Jarl (C), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka