Syntolkning: testkit för screening

Screening mot cancer i tjock- och ändtarmen räddar liv

Pressmeddelande – 21 mars 2023

Sedan mars 2021 erbjuds allmän screening i Dalarna för att upptäcka och förebygga tjock- och ändtarmscancer ”Det här är ett mycket betydelsefullt preventivt arbete” säger Daniel Sjöberg, överläkare och samordnare för tarmcancerscreeningen i Region Dalarna.

Screeningen innebär att personer i utvalda åldersgrupper som är folkbokförda i Dalarna blir erbjudna provtagning och undersökning redan innan uppkomsten av symtom. Den som är aktuell för provtagningen blir erbjuden att lämna ett prov för att undersöka om det finns osynligt blod i avföringen.

– Sådant blod ser man inte själv men kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm och ändtarm, säger Daniel Sjöberg.

Om provet är positivt erbjuds kameraundersökning, så kallad koloskopi, av tjocktarmen för att utreda och upptäcka eventuell cancer eller förstadium till cancer. Om koloskopiundersökningen inte visar något avvikande får den undersökte erbjudande om att ta ett nytt avföringsprov efter två år.

Bra deltagande i Dalarna

Under år 2022 har alla som är folkbokförda i Dalarna och som fyller 60, 62 och 64 år erbjudits provtagning. Av nära 11 000 invånare som fått erbjudandet deltog nästan 7000 personer. Av dessa har nästan 200 personer haft ett positivt screeningprov och blivit erbjuden koloskopi.

– Ungefär två procent av de som skickar in avföringsprov har spår av blod i avföringen. Blod i avföringen behöver inte vara orsakat av cancer, men måste alltid utredas, säger Daniel Sjöberg.

Även om det finns vissa kommunala skillnader i deltagandet så har Dalarna nationellt sett ett högt deltagande i screeningen.

– Det är glädjande att vi kan se ett högt deltagande överlag. I Sverige är cancer i tjock- och ändtarmen den tredje vanligaste typen av cancer som både män och kvinnor insjuknar i. Ju tidigare cancern hittas, desto större chans att man kan bli helt frisk. Det är viktigt att man gör och skickar in sitt prov om man blir erbjuden provtagning, säger Daniel Sjöberg.

– Dalarna har erbjudit allmän screening sedan mars 2021 vilket är mycket bra, genom allmän screening kan vi tidigt upptäcka och förebygga koloncancer, säger Sofia Jarl (C), ordförde i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vilka får erbjudandet?

Under 2023 kommer personer födda 1957, 1959, 1961, och 1963 få erbjudande om avföringsprov. När programmet är fullt uppbyggt kommer personer folkbokförda i Dalarna i åldrarna 60–74 år att erbjudas provtagning vartannat år.

Så går det till

  • Erbjudandet kommer med posten.
  • Brevet innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert.
  • Du gör provet hemma och skickar in det med svarskuvertet. Frimärke behövs inte
  • Provtagningen är gratis och erbjudandet gäller i sex månader.
  • Du får svar på ditt prov inom 4 veckor.
  • Svaret skickas via post till din folkbokföringsadress.
  • Du bestämmer själv om du ska göra provet.

Socialstyrelsen rekommenderar alla som blir erbjudna att delta eftersom det kan rädda liv. Om man har symtom från tarmen ska man kontakta den vanliga sjukvården och inte vänta på att bli erbjuden en provtagning.

Läs mer på: Lämna prov för att upptäcka cancer i tjocktarmen eller ändtarmen

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka