Syntolkning: kvinna tittar på klocka på väggen

Skärpta regler för garanterad dygnsvila - lokala kollektivavtal sägs upp

Pressmeddelande – 4 april 2023

Nu har Region Dalarna sagt upp de lokala avtal som inte efterlever det nya regelverket kring dygnsvila. ”Syftet med ändringarna är att värna om medarbetarnas rätt till återhämtning” säger Magnus Darke, HR-direktör.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, och centrala fackförbund har kommit överens om att skärpa det centrala kollektivavtalets regler avseende dygnsvila. Detta till följd av att EU-kommissionen ifrågasatt om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, AB, är förenligt med EU:s arbetstidsdirektiv. De nya direktiven kommer att träda i kraft den 1 oktober 2023 och kommer att påverka samtliga kommuner och regioner i Sverige. Region Dalarna behöver därför se över hur arbetstid schemaläggs i verksamheterna och lokala avtal kring dygnsvila har nu sagts upp.

– Vi har haft olika lösningar som bygger på att medarbetare inom bland annat hälso- och sjukvården jobbar långa pass med kort dygnsvila som följs längre ledigheter. Nu tas dessa lösningar bort. För de verksamheter som berörs kommer det att innebära att arbetstiden kommer att fördelas mer jämnt över tid, vilket är positivt. Forskning visar att regelbundna arbetstider gör att man i regel mår bättre, säger Magnus Darke.

Lokala kollektivavtal (LOK) som sagts upp då de saknar tillämplighet eller på annat sätt försvårar en anpassning till det nya regelverket kring dygnsvila:

  • LOK avseende lägre dygnsvila än 11 timmar
  • LOK avseende lägre veckovila än 36 timmar
  • LOK ISP, individuell schemaplanering med tillhörande timbank

– För att leva upp till de här nya direktiven behöver vi införa en större styrning i hur arbetstid planeras. Fasta scheman är den ramen som läggs, men det kommer fortfarande att finnas utrymme för att tillgodose individuella önskemål och avvikelser, säger Magnus Darke.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka