​Undvik att bli allvarligt sjuk – vaccinera dig mot influensa

Nyhet – 18 november 2019

Influensan är på ingång! För den som är gravid, över 65 år eller är kroniskt sjuk är det extra viktigt att vaccinera sig för att slippa bli allvarligt sjuk och för de personerna erbjuder Region Dalarna gratis vaccin: "Genom att vaccinera dig minskar du risken för att bli smittad av säsongsinfluensan," säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare Region Dalarna.

2018/2019 var det 55 procent av personer över 65 år i Dalarna som vaccinerade sig mot influensa, enligt Region Dalarnas enkätundersökning. 

– Förra året tog influensavaccinet slut för att fler vaccinerade sig än vad vaccintillverkarna räknat med. I Dalarna omfördelade vi då vaccinet så att få blev drabbade i riskgrupperna, säger Anders Lindblom. 

Varje år följer man upp orsaker till varför man inte vaccinerar sig och ett av skälen är att man inte litar på att vaccinet är säkert.

– Att vaccinet skulle kunna vara skadligt är en missuppfattning. Influensavaccinet är ett säkert vaccin som ger få biverkningar där den vanligaste är lokal rodnad och svullnad över injektionsstället. Man har heller inte sett någon koppling mellan narkolepsi (sömnsjuka) och säsongsinfluensavaccin på samma sätt som man gjort med vaccinet mot svininfluensa. Alla som vaccinerar sig kan känna sig trygga med att använda vaccinet, säger Anders Lindblom.

Personer som ingår i riskgrupperna löper större risk att bli allvarligt sjuka om de drabbas av influensa och man ser en klar överdödlighet hos framför allt äldre personer och personer med hjärt- eller lungsjukdom. Tidigare beräkningar visar att cirka 1 000 personer dör i Sverige varje år till följd av influensa. Detta skulle motsvara cirka 30 dödsfall i Dalarna.

– Genom att vaccinera riskgrupperna kan man minska dödligheten i influensa. Om du ändå skulle bli sjuk gör vaccinet att symptomen blir färre och lindrigare. Risken att få följdsjukdomar som lunginflammation och att behöva sjukhusvård minskar också, säger Anders Lindblom.

Vaccinet innehåller i år, liksom i fjol fyra stammar, vilket ger ett bredare skydd än tidigare års influensavaccin.

Vänd dig till din vårdcentral
Kontakta din vårdcentral eller se under 1177.se/hittavard för vaccinationserbjudanden och tider. Vissa har drop-in vaccinering utan tidbokning och vissa har tidbokning. Du kan vaccinera dig på din vårdcentral från och med den 19 november.

Till riskgrupperna räknas man om man:

 • är gravid
 • har en kronisk hjärtsjukdom
 • har en kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • har nedsatt lungfunktion på grund av till exempel kraftig övervikt, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder
 • har en kronisk lever- eller njursjukdom
 • har diabetes
 • har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • är 65 år eller äldre

Några enkla råd att tänka på för att undvika att bli smittad av influensa:

 • tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • använd gärna handsprit
 • undvik att röra vid dina ögon, din näsa och din mun
 • undvik nära kontakt med personer som du vet redan är sjuka
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Anders Lindblom Smittskyddsläkare, Region Dalarna
  070-670 20 45
  anders.lindblom@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: