Syntolkning: vårdpersonal pratar med varandra

Utbildning ska stärka Region Dalarnas arbete med medicinsk etisk analys

Nyhet – 18 april 2023

Från den 17 till den 19 april kommer Joar Björk, klinisk etiker, att föreläsa i Dalarna. ”Fokus ligger på hur man kan hjälpa verksamheter med verkliga etiska utmaningar” säger Johanna Dalström barnläkare, biträdande verksamhetschef på kirurgkliniken i Falun och ordförande i Region Dalarnas etiska råd.

Region Dalarnas etiska råd står för utbildningen som vänder sig till rådets medlemmar samt Region Dalarnas medicinska råd och representanter för hälso- och sjukvården. Deltar gör också representanter för Region Gävleborg etiska råd. Utbildningens syfte är att ge kunskap och verktyg för att mer strukturerat arbete med etisk analys.
– Detta är värdefullt på många sätt. När man arbetar i sjukvården möter man många etiska utmaningar där det är viktigt att känna att man kan få stöd, säger Johanna Dalström.

Joar Björk är läkare i palliativa teamet vid Centrallasarettet i Växjö. Han är också klinisk etiker och forskar kring prioriteringsutmaningar i sjukvården och om patienters självbestämmande. I sin forskning blandar han erfarenhetsbaserad kunskap med filosofiska metoder.
– För patienterna är det förstås avgörande att sjukvården håller en god etik, och att personalen inte bara behärskar medicinska utan även etiska frågor, säger han.

Etiska rådet är ett oberoende råd vars ledamöter tillsätts av hälso- och sjukvårdsnämnden. I rådets uppgifter ingår att stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor och stödja ledning och medarbetare inom hälso- och sjukvården. Rådet agerar också som stöd till de lokala etiska råden i principiella frågor.
– Etiska rådet för Region Dalarna arbetar för att belysa värdet av etiskt arbete med hög kvalitet såväl på bredden som på djupet, säger Johanna Dalström.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka