Syntolkning: Entrén till Kristinehallen i Falun.

Val till nämnd- och styrelseuppdrag i regionfullmäktige

Nyhet – 13 december 2022

Under regionfullmäktige i Kristinehallen i Falun på måndagen den 12 december valdes ordförande och ledamöter till nämnder och styrelseuppdrag i Region Dalarna.

Val till ordförandeposter

Fastighetsberedningen*:

Jörgen Norén (S)

*Fastighetsberedningen ersätter Fastighetsnämnden som upphör 2023-01-01.

Hälso- och sjukvårdsnämnden:

Ordförande: Sofia Jarl (C), 1:a vice ordförande: Sebastian Karlberg (S), 2:a vice ordförande: Ulf Berg (M)

Kollektivtrafiknämnden:

Ordförande Abbe Ronsten (S), 1:a vice ordförande: Jonas Hillerström (KD), 2:a vice ordförande: David Örnberg (V)

Krisledningsnämnden:

Elin Norén (S)

Kultur- och bildningsnämnden:

Ordförande: Hans Johansson (C), 1:a vice ordförande: Susanne Norberg (S), 2:a vice ordförande: Joakim Larsson (M)

Patientnämnden:

Ordförande: Tanja Krigsman (DSP), vice ordförande: Liv Lunde Andersson (S), 2:a vice ordförande: Christina Brunell (M)

Regionala utvecklingsnämnden:

Ordförande: Birgitta Sacrédeus (KD), 1:a vice ordförande: Jan Bohman (S), 2:a vice ordförande: Ulrik Bergman (M)

Servicenämnden:

Ordförande: Sebastian Karlberg (S), 1:a vice ordförande: Agneta Ängsås (C), 2:a vice ordförande: Gunilla Franklin (M)

Tandvårdsnämnden:

Ordförande: Mari Rustad (S), 1:a vice ordförande: Ingvar ”Nille” Niliimaa (DSP), 2:a vice ordförande: Maja Ryss (M)

Hjälpmedelsnämnden:

Ordförande: Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)

Språktolknämnden:

Ledamot, ordförande/vice ordförande när Region Dalarna innehar den posten enligt reglementet: Per-Inge Nyberg (S)

Varuförsörjningsnämnden:

Ledamot, ordförande/vice ordförande när Region Dalarna innehar den posten enligt reglementet: Elin Norén (S)

Handlingar och protokoll från regionfullmäktige 2022-12-12

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka