Syntolkning: Region Dalarnas logotyp med dalahäst

Vuxenpsykiatrin i Falun uppfyller Arbetsmiljöverkets krav

Nyhet – 5 maj 2023

Arbetsmiljöverket avslutar ärendet gällande föreläggande om arbetsmiljön på vuxenpsykiatriska kliniken i Falun. ”Det här är ett glädjande besked” säger Anna Carin Berglund, verksamhetschef vuxenpsykiatri Region Dalarna.

I slutet på maj 2022 skickades en anmälan från fackliga representanter till Arbetsmiljöverket gällande brister i arbetsmiljön på vuxenpsykiatriska mottagningen i Falun. Till följd av det ställdes krav på Region Dalarna att före den 30 mars 2023 genomföra åtgärder. Efter uppföljande inspektion den 13 april 2023 där verksamhetens ledning tillsammans med fackliga representanter beskrev de åtgärder som vidtagits bedömer Arbetsmiljöverket att kraven i föreläggandet har uppfyllts och har därför avslutat ärendet.

– Jag har tillsammans med enhetschefer och medarbetare arbetat för att förbättra arbetsmiljön och haft en tät dialog med fackliga representanter, och jag är glad över att det har gett resultat, säger Anna Carin Berglund.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka