Projekt med fyra forskare från Region Dalarna har beviljats 7,3 miljoner kronor för att utveckla ett AI-baserat beslutsstödsystem med sikte på att effektivisera multimodal smärtrehabilitering vid långvarig smärta.

Ytterligare miljoner till smärtforskningen i Dalarna

Pressmeddelande – 17 november 2022

Projekt med fyra forskare från Region Dalarna får totalt 7,3 miljoner kronor för att utveckla ett AI-baserat beslutsstödsystem som förhoppningsvis kan effektivisera multimodal smärtrehabilitering vid långvarig smärta. ”Tillskottet gör att vi kan förstärka forskargruppen med ytterligare forskartjänster”, säger Björn Äng, FoU-direktör vid Region Dalarna.

Projektgruppen som i nuläget består av åtta forskare från Region Dalarna, Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet har i nationell konkurrens beviljats ytterligare 2,4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet, utöver de drygt 4,9 miljoner kronor som tidigare beviljats i forskningsanslag från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

– Detta tillskott är mycket glädjande, det gör att vi kan genomföra vår forskningsplan till fullo med utökade forskartjänster, säger Björn Äng, forsknings- och utbildningsdirektör (FoU-direktör) vid Region Dalarna och professor vid Högskolan Dalarna, samt ansvarig forskare för projektet.

  Syftet med att utveckla det AI-baserade beslutsystemet är att förbättra livskvalitén, minska känslomässigt lidande och sjukskrivningar för patienter med långvarig smärta. Projektets titel är Ett intelligent och patient-specifikt kliniskt beslutsstödsystem för att förbättra multimodal specialistvård för patienter med långvarig smärta. Högskolan Dalarna kommer vara forskningshuvudman för projektet som i sin första fas pågår i tre år med start 2023.

  Medverkanden forskare i projektet:

  Linda Vixner, forskningsstateg vid Region Dalarna (RD), docent vid Högskolan Dalarna (HD)

  Tony Bohman, universitetslektor vid HD

  Riccardo Lo Martire, statistiker RD

  Roger Nyberg, universitetslektor HD

  Elena Tseli, universitetslektor HD

  Jerker Westin, universitetslektor, HD, docent HD

  Johan Ärnlöv, distriktsläkare RD, professor HD

  Björn Äng, ansvarig forskare, FoU-direktör RD, professor HD.

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka