Bild på gästbok och ett tänt ljus i sjukhuskyrkan på Falu lasarett

Sjukhuskyrkan

Du som är patient, närstående eller personal tag gärna kontakt med oss när du funderar över din livssituation, när tillvaron förändras och existensen gör sig påmind när du vill samtala om svåra saker, oro, sorg, ångest, tro, tvivel... när du önskar ha hjälp med förbön, riter och andakter när människor du känner ansvar för behöver ditt stöd, och du önskar väg/handledning.

Vi för inga journaler och har tystnadsplikt. Sjukhuskyrkan kan också att samverka med aktörer inom den öppna vården. Vi kan också förmedla kontakt med hemförsamling eller med företrädare för andra kyrkor, samfund och religioner.

Sjukhuskyrkan finns i Avesta, Falun, Ludvika, Mora och Säter.

Sjukhuskyrkan i Avesta

Sjukhuskyrkans expedition och andaktsrum finns i huvudentrén på Avesta lasarett.

Kontakt

Sjukhuspräst och diakon tel. 0226-49 64 48, röstbrevlåda.

Ingrid Eklund, Sjukhuspräst, tel. 0226-46 47 13
Taina Herlitz, Sjukhusdiakon, tel. 070-086 77 14

Sjukhuskyrkan i Falun

Sjukhuskyrkans lokaler finns på Falu Lasarett. Expedition, samtalsrum och kapell hittar du en trappa ner efter receptionen vid huvudentrén.
Sjukhuskyrkan i Faluns egen hemsida 
Vår informationsfolder

Kontakt
Sjukhuskyrkan
Falu lasarett
791 82 Falun

Maria Näslund, Sjukhusdiakon och platschef, tel. 023-49 26 54                              Lars-Gunnar Skogar, Sjukhuspastor, tel. 023-49 28 57
Ingrid Silfverin, Sjukhuspräst, tel. 023-49 23 41
David Edman, Sjukhuspräst, tel. 023-49 23 06                              
Judith Lindemo, Sjukhusdiakon, tel. 023-49 23 43
sjukhuskyrkan.falun@regiondalarna.se

Sjukhuskyrkan i Ludvika

Andakter och gudstjänster - se avdelningens anslagstavla. Sjukhuskyrkans expedition ligger mellan huvudentrén och vårdblocket, se skyltar.

Expeditionstider är tisdag och torsdag kl. 09.00-10.00.

Kontakt
Sjukhuspräst, tel. 0240-49 53 34
Assistent, tel. 0240-49 53 34
Frikyrklig kontaktperson Ludvika frikyrkoförsamling, tel. 0240-158 87

Sjukhuskyrkan i Mora

Sjukhuskyrkan och expeditionen finns på plan 2 på Mora lasarett. Andaktsrummet är stort och ljust med en rymlig läshörna. Det står öppet dygnet runt för patienter, anhöriga, personal och andra besökare.

Kontakt
Sjukhuskyrkan
Mora lasarett
792 85 Mora
tel. 0250-49 31 59

Sjukhusdiakon Lena Pettersson tel. 0250-55 29 22 (röstbrevlåda)

Sjukhuskyrkan i Säter

Sjukhuskyrkan finns innanför huvudentrén till Skönviks psykiatriska klinik. Gudstjänst varje lördag kl. 10.30. Ljusbärare och förbönsbok finns.

Kontakt
Tel: 0225-49 45 94
sjukhuskyrkan.sater@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?