Kortfattat: Kultur- och bildningsnämnden 2022-09-07

Pressmeddelande – 7 september 2022

Nyhetsnotiser från kultur- och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten. 

Dalarnas nya kultur- och bildningsplan är framtagen – nu påbörjas beslutsprocessen
På dagens sammanträde beslutade kultur- och bildningsnämnden den nya kultur- och bildningsplanen för åren 2023-2026. Planen och dess prioriteringar har tagits fram i samverkan med länets kommuner och i dialog med civilsamhälle och professionella kulturskapare. Den beskriver hur den regionala kultur- och bildningsverksamheten i Dalarna ska utvecklas och främjas, och ska fungera som ett underlag för hur de statliga medlen till regional kultur används. För att kunna genomföra de satsningar som den nya planen ger uttryck för äskar kultur- och bildningsförvaltningen om en utökning av budgetramen med 2 miljoner kronor.

Nästa steg i arbetet med kultur och bildningsplanen är att den går vidare till regionstyrelsen och sedan till regionfullmäktige för beslut. Den nya planen ska börja gälla från årsskiftet och stäcker sig över en fyra årsperiod fram till och med 2026.

Här finns mer information om hur planen tagits fram samt remissvar som inkommit:
Nu tar vi fram Region Dalarnas kultur- och bildningsplan 2023-2026 - Region Dalarna

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka