Syntolkning: Grankvist med frost och snö.

Region Dalarna säkrar vården under jul- och nyårshelgen 2022

Pressmeddelande – 20 december 2022

Sjukvården inom Region Dalarna organiserar sig för att hantera det ansträngda bemanningsläget och säkra vården under jul- och nyårshelgen. ”Människor i Dalarna ska inte tveka att söka vård om de behöver det”, säger Åsa Dedering hälso- och sjukvårdsdirektör.

Till följd av ökad smittspridning av covid- 19 och andra säsongsbaserade sjukdomar i samhället råder hög sjukfrånvaro bland Region Dalarnas hälso- och sjukvårdsmedarbetare, vilket försämrar ett redan ansträngt bemanningsläge.

Människor ska inte tveka att söka vård

För att säkra vården under jul- och nyårshelgen fortsätter verksamheterna inom hälso- och sjukvården att arbeta tillsammans för att använda resurser på bästa sätt. Region Dalarna har sedan tidigare en handlingsplan för vårdplatsbrist med olika åtgärder, som till exempel att tillfälligt dra ned på icke tidskritik vård för att öka bemanningen där den behövs som mest.

– Man ska inte tveka att söka vård om man behöver det. Människor kan känna sig trygga med att vi har resurser för att ta emot akut sjuka även under jul och nyår. Det görs dagliga avstämningar, resurser omfördelas vid behov och vi prioriterar akutsjukvård och vård som inte kan anstå. Viss planerad sjukvård får tillfälligt stå tillbaka, säger Åsa Dedering.

Förra veckan var det cirka tio procent färre öppna vårdplatser inom den somatiska vården på Falu lasarett jämförd med förra året vid samma tid.

– Antalet vårdplatser kan förändras hela tiden beroende på hur bemanningen ser ut för tillfället och hur många patienter som skrivs in och ut, säger Åsa Dedering.

  Vårdplatsbristen handlar inte om brist på fysiskt utrymme eller sjukhussängar utan om kompetensbrist. I Dalarna liksom i stora delar av Sverige råder en stor brist på framförallt sjuksköterskor i den offentliga vården. För att säkra bemanningen där den behövs som mest erbjuder Region Dalarna undersköterskor och sjuksköterskor extraersättning för extra pass till och med den 15 januari 2023. Medarbetare som tillfälligt tar enstaka extra arbetspass får 1 100 kronor för dag- eller kvällspass och 1 400 kronor för nattpass.

  – Det här är såklart ingen optimal lösning på sikt, men som personalsituationen ser ut inom vården i hela landet så är det här ett sätt att lösa bemanningsläget just nu, säger Åsa Dedering.

   Ökad smittspridning av covid-19 och andra säsongsbaserade sjukdomar

   Antalet konstaterade fall av covid-19 har ökat de senaste veckorna. Det är bara patienter, brukare och personal inom vård- och omsorg som provtas men siffrorna speglar med högsta sannolikhet en ökad smittspridning i samhället. Antalet personer som behöver vårdas på infektionsklinik och intensivvårdsavdelning på grund av covid-19 har också ökat den senaste tiden. Dessutom behöver fler personer sjukhusvård även för andra luftvägsinfektioner, som RS-virus och influensa.

   – De flesta som får en luftvägsinfektion blir lindrigt sjuka och behöver ingen behandling. Har du lindriga luftvägssymtom, stanna hemma. Besök inte vårdcentralen och riskera att smitta andra. Undantaget är personer med immunbrist som har fått information från sina behandlande läkare att kontakta sjukvården om de får symtom som skulle kunna vara covid-19, säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare.

   – Och jag vill ännu en gång påminna om att det är viktigt att alla fortsätter att stanna hemma från skola och arbete vid sjukdom, tvättar händerna ofta och noggrant och tar de doser vaccin som rekommenderas, både mot covid-19 och mot influensa.

    Vad kan jag som invånare göra för att avlasta vården?

    Vid mindre akuta besvär uppmanar Region Dalarna människor att i första hand vända sig till 1177 eller sin vårdcentral. På vårdcentralen kan man få hjälp med de vanligaste hälsoproblemen som inte kan vänta till efter julhelgerna, och vid behov hänvisar och remitterar vårdcentralen vidare till annan specialistvård.

    Åk inte in till akutmottagningen om det inte är ett akut, livshotande tillstånd.

    Vid nödsituation eller allvarlig skada ring alltid 112.

    Länkar till mer information

    Information om RS-virus hos barn

    Så söker du vård

    Boka tid för vaccination i Dalarna - 1177

    Vaccination mot influensa - 1177

    Stanna hemma om du har symtom - 1177

    Tidigare nyhet

    Fortsatt ansträngt bemanningsläge inom Dalarnas hälso- och sjukvård - Region Dalarna

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka