Information om Vårdförbundets blockad

Vårdförbundets medlemmar är i övertids-, mertids- och nyanställningsblockad sedan den 25 april klockan 16.00. Du som invånare ska söka vård när du behöver och komma på dina bokade besök och undersökningar, precis som vanligt.

Region Dalarnas utgångspunkt är att fortsätta verksamheten som vanligt i så stor utsträckning som möjligt. Vårt fokus är som alltid att du som patient ska få en bra och säker vård.

Läs mer om Vårdförbundets konflikt på Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats.

Frågor och svar

Hur påverkas jag som patient och invånare av blockaden?

Som invånare ska du söka vård när du behöver, precis som vanligt. Blockaden kan innebära att vård som inte är tidskritisk kan behöva skjutas upp, du kan till exempel få vänta lite längre på en operation eller ett återbesök. Region Dalarnas fokus är patientsäkerheten och att minimera påverkan för dig som patient.

Så söker du vård i Dalarna (1177.se)

Kommer mitt planerade besök att bokas av?

Om du inte fått någon annan information kan du utgå från att ditt besök blir av. Vid behov av att skjuta upp en planerad operation eller ett vårdbesök, kommer vården att kontakta dig i första hand via telefon, i andra hand via 1177.se. Om du är akut sjuk kommer du att få vård.

Vad innebär blockaden?

Blockaden gäller övertids- och mertidsarbete samt nyanställning. Den omfattar medlemmar i Vårdförbundet inom avtalsområdet och följande befattningar/yrkeskategorier:

  • barnmorskor
  • biomedicinska analytiker
  • röntgensjuksköterskor
  • sjuksköterskor
  • samt i förekommande fall barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistfunktion inklusive chefer.

Vad handlar konflikten om?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förhandlar om ett nytt löneavtal för medlemmar i Vårdförbundet i nationella förhandlingar. SKR och Sobona har tecknat fem nya kollektivavtal med övriga fack inom kommuner och regioner. Vårdförbundet har erbjudits samma förbättringar samt ytterligare villkor och lösningar som är specifika för Vårdförbundet men har tackat nej. SKR och Sobona uppmuntrar till fortsatta förhandlingar.

Mer information finns på Sveriges kommuner och regioners webbplats

Vad gör Region Dalarna?

Region Dalarna följer utvecklingen i förhandlingsläget mellan SKR, Sobona och Vårdförbundet och analyserar vilka konsekvenser våra verksamheter får av blockaden. Vårt fokus är att säkerställa att våra patienter får en säker vård. Vid akuta situationer som innebär fara för patienterna kan Region Dalarna behöva beordra skyddsarbete.

Hur många medarbetare berörs av blockaden i Region Dalarna?

I Region Dalarna berörs cirka 2500 anställda av blockaden.

Hur ser det ut i Region Dalarna?

Så här ser veckoarbetstiden ut för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker i Region Dalarna:

  • 40 timmar för medarbetare som arbetar dagtid vardagar.
  • 38,15 timmar för medarbetare som schemaläggs dagtid både vardagar och helgdagar.
  • För medarbetare som arbetar rotation reduceras veckoarbetstiden baserat på andel natt man arbetar. Som lägst innebär det en veckoarbetstid om 30 timmar och 15 minuter, för den som arbetar i snitt två nätter per vecka.
  • 32 timmar och 15 minuter för medarbetare som arbetar ständig natt.
  • 25 timmar för medarbetare som under en period arbetar enbart fredag-söndag, så kallad veckoslutsjänst.