E-tjänster för externa användare

Här finns länkar och instruktioner för dig som är extern användare att kunna komma åt tjänster och funktioner inom Region Dalarna.

Kontakta IT Servicedesk

Starta gärna om din dator och gör ett andra försök innan du tar kontakt med IT Servicedesk. Region Dalarna IT Servicedesk nås vardagar mellan kl 7.30-16.00 på telefon 023-44 000.

Accessvägarna till regionens tjänster kan delas in i två huvudområden.

 1. Access till Windows/Desktopapplikationer – sker genom en RDS-lösning och ställer vissa krav på din dator.
 2. Access till Webbapplikationer – ställer endast krav på en modern webbläsare.

Vanliga fel vid inloggning

 • Inget SMS eller uppringning sker. Troligen har du då fel telefonnummer kopplat till ditt konto. Din lokala kontaktperson kan kontrollera dina uppgifter.
 • Felet "Sidan kan inte visas" kommer fram. Du hade sannolikt inte ditt SITHS-kort i läsaren vid inloggningstillfället. Starta om alla webbläsare, sätt i kortet och försök igen.
 • Du kan inte nå den server du försöker ansluta till, använd så kallad FQDN d v s "servernamn.ltdalarna.se"
 • Du kan inte logga in på den server du försöker nå. Kontrollera att du anger ditt användarnamn i formatet LTDALARNA\anv-namn

Webbapplikationer

 • Modern webbläsare, vid inloggning med SITHS-SmartCard måste port (förutom 443) även port 49443 vara öppen
 • Ingen inspektion (SSL Intercept) får ske mot adressen sts.ltdalarna.se
 • Registrerat och aktivt användarkonto hos Region Dalarna, se beställningsprocess SIP-användare, SITHS-kort kopplat till regionens  användarkonto

Remote Desktop-Applikationer

 • PC med Windows (Kan i vissa fall fungera med andra operativsystem)
 • Datorn ska stödja RDP v8 (Windows 8 och nyare har detta inbyggt) Windows 7 kräver en uppdatering
 • SmartCard-läsare (SITHS-inloggning)
 • Installation av Net ID, Net ID för Windows 10 och Edge Browser – Rekommendation v 6.1.2.25 el nyare
 • Internetförbindelse Kommunikation genom ev. brandvägg på TCP 443 ingen inspektion (SSL Intercept) får ske mot adressen rdg.ltdalarna.se
 • Registrerat och aktivt användarkonto hos Region Dalarna. Se beställningsprocess SIP-användare SITHS-kort kopplat till regionens användarkonto

När man använder sig av annan webbläsare än den rekommenderade Internet Explorer så kan det uppstå en del problem. Ett känt problem är inloggning till Websesam med SITHS-kort i webbläsare Chrome, man måste först logga in i Websesam innan man loggar in SIP. Om man först loggar in i SIP kommer det inte fungera att logga in i Websesam.

Kända buggar i WebSesam vid inlogg med SITHS-kort

 • Du kan inte välja annan kund än standardkund i Kundorder
 • Du kan inte registrera Arbetsorder för det går inte att välja "Typ av åtgärd"