Läsning gör skillnad

Datum: 15 maj 2024 - 15 maj 2024
Tid: 09:30 - 15:30
Plats: WALLÉNHALLEN, Leksands Folkhögskola

En inspirationsdag om den gemensamma läsningens betydelse, med fokus på läsombudens och högläsarnas roll för boende inom LSS- och äldreomsorgen. Kom och ta del av föreläsningar, högläsning och nya möten!

Varmt välkommen till en dag där vi bjuder på en inspirationsbuffé om boken och högläsningens kraft och betydelse inom LSS- och äldreomsorgen.

Vi riktar oss till dig som jobbar inom omsorgen, på bibliotek eller studieförbund, som är läsombud, högläsare, eller är nyfiken på att vara högläsare via ett studieförbund eller ett bibliotek.

Vi vill väcka liv i frågan om hur läsning och litteratur kan skapa stort värde inom vården. Vi vill synliggöra goda exempel från länets kommuner, inspirera och ge tillfälle att knyta kontakter mellan bibliotek, studieförbund, intresserad allmänhet och den kommunala omsorgen. Vi tror och hoppas att det kan bli en nystart i Dalarna kring frågan och en årlig återkommande träff.

Föreläsare:
Författare Eli Åhman Owetz
ELI ÅHMAN OWETZ författaren till ”Sköna Maj” föreläser om att skriva lättlästa böcker och om sina erfarenheter från hög läsning.

Catharina Kåberg
CATHARINA KÅBERG tidigare projektledare för ”Läskraft” och anställd på Centrum för lättläst och därefter Myndigheten för tillgängliga medier/MTM, är numera pensionerad men brinner fortfarande för allas rätt att få ta del av det skrivna ordet. Hon berättar om vikten av högläsning, positiva effekter som läsningen kan ge, och varför insatsen som läsombud, frivilliga högläsare m.fl. läsfrämjare gör är så viktig och betydelsefull.

ANMÄL DIG SENAST 1 MAJ
Vi bjuder på lunch och fika

Klicka här för att komma till anmälan


Eller använd QR-koden

QR-kod för anmälan till Läsning gör skillnad

FÖR FRÅGOR INFORMATION:
Lina Josefsson, bibliotekskonsulent Länsbibliotek Dalarna
lina.josefsson@regiondalarna.se
Åsa Wiklund, bibliotekskonsulent Länsbibliotek Dalarna
asa.wiklund@regiondalarna.se 

Tillbaka