Vårdhygienisk egenkontrollrond

I Region Dalarnas hygienkommitté har beslut fattats att samtliga sjukvårdande verksamheter inom slutenvården (avdelningar) ska genomföra vårdhygienisk egenkontrollrond en gång/år.

Varje verksamhet går själva igenom checklista med tillhörande lathund och upprättar vid behov en handlingsplan för hygienarbetet. Använd dokumenten nedan avsedda för din verksamhet. Här finns även dokument för att göra vårdhygienisk egenkontrollrond inom kommunal vård.

Vårdhygienisk egenkontroll i kommunal vård och omsorg

Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer (sfvh.se)

Hade du nytta av informationen?