Dosförpackade läkemedel och Pascal

Om patienten har behov kan läkemedel dosdispenseras i påsar. Påsarna levereras i dosrullar, där en påse rivs av för varje doseringstillfälle.

Läkemedel som kan dosförpackas och som ska intas vid samma tillfälle ligger i samma dospåse tydligt märkt med dag och klockslag när dosen ska intas vilket underlättar följsamheten. Läkemedel som inte kan dosförpackas levereras eller hämtas på lokalt apotek som hela förpackningar.

Region Dalarna har avtal med Apotekstjänst Sverige AB som leverantör av dosdispenserade läkemedel. För patienter med dosförpackade läkemedel finns alla recept samlade i Pascal. Därmed får både vårdtagaren, förskrivaren och apoteket tillgång till hela receptlistan.

Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer riktlinjer gällande dosdispenserade läkemedel.

Förskriva och beställa till dospatienter

Med IT-applikationen Pascal förskrivs och beställs läkemedel och handelsvaror till dospatienter. I Pascal finns endast recept vilket innebär tillgång till begränsad historik (maximalt 26 månader). Det innebär att läkemedelsförändringar för dospatienter behöver journalföras. 

Läkemedelsförteckning för alla patienter

I Pascal har du som läkare eller sjuksköterska åtkomst till läkemedelsförteckning för samtliga patienter (även de utan dosdispenserade läkemedel). För att ta del av läkemedelsförteckningen krävs patientens samtycke eller att du noterar nödåtkomst. I läkemedelsförteckningen syns receptbelagda läkemedel som patienten hämtat ut på något apotek i Sverige under de senaste 15 månaderna.

Lär dig mer om Pascal

Nedan finns allmän information om Pascal utifrån de frågor som ställts till oss på läkemedelsavdelningen. Vi erbjuder möjlighet att träna på att använda Pascal i demo-miljö med testpatienter. Kontakta oss gärna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?