Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Dosförpackade läkemedel och Pascal

I länet finns cirka 6 500 personer som får sina läkemedel dosdispenserade i påsar. Påsarna levereras i dosrullar, där en påse rivs av för varje doseringstillfälle.

Läkemedel som kan dosförpackas och som ska intas vid samma tillfälle ligger i samma dospåse tydligt märkt med dag och klockslag när dosen ska intas vilket underlättar följsamheten. Läkemedel som inte kan dosförpackas levereras eller hämtas på lokalt apotek som hela förpackningar.

Region Dalarna har avtal med Apotekstjänst Sverige AB som leverantör av dosdispenserade läkemedel. För patienter med dosförpackade läkemedel finns alla recept samlade i Pascal. Därmed får både vårdtagaren, förskrivaren och apoteket tillgång till hela receptlistan.

Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer riktlinjer gällande dosdispenserade läkemedel.

Att förskriva och beställa till dospatienter

Med IT-applikationen Pascal förskriver och beställer du läkemedel och handelsvaror till dospatienter. I Pascal finns bara recept och på grund av detta en begränsad historik (maximalt 26 månader). Det innebär
att du behöver journalföra läkemedelsförändringar för dospatienter.

I Pascal finns läkemedelsförteckning

I Pascal har du som läkare eller sjuksköterska åtkomst till läkemedelsförteckning för samtliga patienter (även de utan dosdispenserade läkemedel). För att ta del av läkemedelsförteckningen
krävs patientens samtycke eller att du noterar nödåtkomst. I läkemedelsförteckningen syns receptbelagda läkemedel som patienten hämtat ut på något apotek i Sverige under de senaste 15 månaderna.

Lär dig mer om Pascal

Nedan finns allmän information om Pascal utifrån de frågor som ställts till oss på läkemedelsavdelningen. Vi erbjuder möjlighet att träna på att använda Pascal i demo-miljö med testpatienter. Kontakta oss gärna.

Dela:

Läkemedelsavdelningen

Telefon: 023-49 09 76
E-post: lakemedel.dalarna@regiondalarna.se
Adress: Hus 17:1 Falu lasarett, 791 82 Falun

Hade du nytta av informationen?