Covid-19

Här samlar vi aktuella riktlinjer, rutiner och instruktioner om covid-19.

Extra åtgärder inom vård och omsorg med anledning av den nya virusvarianten omikron

(pdf, 3 sidor, 220118)

 

Har ni frågor kring smittspårning av covid-19 kontakta smittspårningsenheten:


smittspar.covid19@regiondalarna.se 

 

Till dig som har haft nära kontakt med person som har covid-19

Länken i rubriken ovan leder till sidan Positivt provsvar för covid-19 där ni hittar dokument gällande information till dig som blivit smittad av covid -19 och till dess hushållskontakter.

Kriterier för smittsamhetsbedömning (pdf, 3 sida, 2022-01-25)

Nyheter från Folkhälsomyndigheten Sammanfattning

(ppt, 8 sidor, 2022-01-20)

Information på andra språk 

Här hittar du länkar till information om coronavirus och covid-19 på andra språk (Folkhälsomyndigheten)

Öppenvård

Öppenvård, rutin vid luftvägsinfektion med anledning av covid-19 i Sverige (pdf, 2 sidor, 21-12-28)

Slutenvård

Slutenvård patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 (pdf, 4 sidor, 21-12-20)

Screening för covid-19 av patienter i slutenvården som skrivs ut till kommunal vård och omsorg eller med palliativ vård (pdf, 2 sidor, 22-01-24)

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning (pdf 15 sidor, 2020-12-22)

Kommunal vård

Tvätta händerna (pdf för utskrift, 1 sida)

Kommunal vård, rekommendation vid vårdtagare med misstänkt eller konstaterad covid-19 (pdf, 5 sidor, 21-12-20)

Läkarinsatser vid Covid-19 på SÄBO-kommunal vård och omsorg (pdf 4 sidor, 20-12-24, dokumentet tillhör Division primärvård) 

Lista antigentest - smittspårning (pdf, 1 sida, 21-01-07)

Stöd i identifiering och bedömning av patienter med ökad risk att utveckla allvarlig covid-19 0ch komplikationer (pdf, 3 sidor 21-04-13)

 

Filmer om vårdhygien och covid-19


Skyddsutrustning

Source control i vård och omsorg under covid-19-pandemin  (pdf, 2 sidor, 22-01-24)

Hantering av munskydd som source control i vård och omsorg (pdf, 1 sida, 20-11-18)

Verkställighetsbeslut skyddsutrustning (pdf, 1 sida, 20-03-27)

Påklädning och avklädning skyddsutrustning (pdf, 1 sida, 20-07-02)

Instruktion andningsskydd (pdf, 1 sid, 20-04-03)

Skyddsutrustning vid aerosolgenererade procedurer hos patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 (pdf, 4 sid, 20-11-06)

Spirometri under rådande coronapandemi (pdf, 1 sida, 20-08-26)

 

Hushållskontakter

Länken leder till sidan Positivt provsvar för covid-19 där ni hittar dokument gällande hushållskontakter och information till dig som blivit smittad av covid-19

 

Skolinformation

Handläggning covid-19 i förskola och skola (pdf, 1 sida, 22-01-21)

Information till förskola (pdf, 1 sida, 21-12-01)

Till dig som har haft nära kontakt med person som har covid-19  i skolmiljö (pdf, 2 sidor, 22-01-21)

Covid-19-information till skolor/förskolor om smittspårning (pdf, 5 sidor, 22-01-25) Se även formuläret för Registrering av fall (pdf, 2 sidor, 21-04-28)

Samtycke för vaccination mot covid-19 från 16 år (pdf, 1 sida, 21-08-09)

Samtycke för vaccination mot covid-19 från 12 år (pdf, 1 sida, 21-10-22)

Mognadsbedömning för vaccination mot covid-19 (pdf, 2 sidor, 21-08-09)

Mer information om skola på Folkhälsomyndighetens webbsida 

Vaccination mot covid-19. Länkar till vårdnadshavare och barn (pdf, 1 sida, 21-10-12)

Länkar och FAQ vaccinatörer 12-15 år (pdf, 3 sidor, 21-10-12)

 

Covid-19-vaccination

 

Provtagning

 

Smittspårning

Covid-19 rekommendationer vid smittspårning på arbetsplatser utanför vård och omsorg  (pdf, 4 sidor, 21-12-14)

Checklista smittspårning (pdf, 1 sid 20-06-08)

Smittspårning av covid-19 inom Region Dalarnas Hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg (pdf, 4 sidor, 22-01-24)

Smittspårning covid -19 - Lathund för primärvården (pdf, 1 sida, 22-01-24)

Personal

Förebygg smittspridning mellan anställda med anledning av covid-19 (pdf, 1 sida, 22-01-19)

Resor

Rekommendationer för sjukresor med anldning av covid-19 (pdf, 3 sidor, 21-12-17)

Palliativ vård

Vid frågor gällande dessa dokument hänvisas till Specialiserad Palliativ vård.

Vägledning om palliativ vård (pdf, 6 sid, 20-03-26)

Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård (pdf, 14 sid)

 

Senast uppdaterad: 26 januari 2022

Dela:

Hade du nytta av informationen?