Covid-19

Här samlar vi aktuella riktlinjer, rutiner och instruktioner om covid-19.

Öppen vård

Öppenvård, rutin vid luftvägsinfektion med anledning av covid-19 i Sverige (pdf, 3 sidor, 20-06-29)

Slutenvård

Slutenvård patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 (pdf, 4 sidor, 20-06-29)

Screening för covid-19 av patienter i slutenvården som skrivs ut till kommunal vård och omsorg version 3.pdf (pdf, 1 sida, 20-07-10)

Filmer om vårdhygien och covid-19


Skyddsutrustning

Verkställighetsbeslut skyddsutrustning (pdf, 1 sida, 20-03-27)

Skyddsutrustning vid vård av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 (ppt, 1 sida, 20-06-29)

Påklädning och avklädning skyddsutrustning (pdf, 1 sida, 20-07-02)

Instruktion andningsskydd (pdf, 1 sid, 20-04-03)

Skyddsutrustning vid aerosolbildande procedurer hos patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 (pdf, 4 sid, 20-06-29)

Prioriteringslista vid brist på utrustning för basala hygienrutiner och skyddsutrustning (pdf, 2 sidor, 20-06-29)

Provtagning

Provtagning av vård- och omsorgspersonal i Dalarna, covid-19 (pdf, 2 sid 20-05-25)

Provtagning av patienter inom kommunal vård och omsorg, covid-19 (pdf, 2 sid 20-06-11)

Provtagningsinstruktioner covid-19 (pdf, 1 sid 20-06-29)

Provtagningsindikationer för PCR-prov i Region Dalarna (pdf, 2 sid 20-06-30)

Kriterier för smittfrihetsbedömning fr o m 2020-05-15 (pdf, 3 sid 20-06-02)

Information gällande blodprovstagning av antikroppar mot SARS-CoV-2 (serologi) pdf, 2 sid 20-06-04) 

Information till dig som lämnar blodprov för analys av antikroppar mot det nya coronaviruset SARS CoV-2 (pdf, 1 sid 20-06-04)

Smittspårning och screening för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre 6.0.pdf (pdf, 3 sid 20-07-10)

Checklista smittspårning (pdf, 1 sid 20-06-08)

Personal

Förebygg smittspridning mellan anställda med anledning av covid-19 (pdf, 1 sida, 20-04-23)

Personal som exponerats för coronasmitta eller insjuknat i misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion (pdf, 2 sidor, 20-05-19)

Patient

Hantering av avliden med misstänkt eller konstaterad covid-19 (pdf, 5 s, 20-06-30)

Sjukresa för patient med luftvägssymtom och/eller feber, med anledning av covid-19 (pdf, 1 s, 20-06-29)

Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter.

Patient som kan ha utsatts för covidsmitta (pdf, 1 sida, 20-06-08)

Anhörig

Anhöriginformation covid-19 (pdf, 1 sida, 20-06-08)

Palliativ vård

Vägledning om palliativ vård (pdf, 6 sid, 20-03-26)

Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård (pdf, 14 sid)

Utbildningsfilm - Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård (Sll.se)

Vårdhygien för kommunal vård

Handhygien och skyddsutrustning (pdf för utskrift, 1 sida)

Tvätta händerna (pdf för utskrift, 1 sida)

Kommunal vård, rekommendation vid vårdtagare med misstänkt eller konstaterad covid-19 (pdf, 4 sidor, 20-06-29)

Senast uppdaterad: 14 juli 2020

Dela:

Hade du nytta av informationen?