Covid-19

Här samlar vi aktuella riktlinjer, rutiner och instruktioner om covid-19.

Till dig som kan ha utsatts för coronasmitta

Till dig som kan ha utsatts för coronasmitta (pdf, 2 sidor, 21-02-23)

Information på andra språk 

Här hittar du länkar till information om coronavirus och covid-19 på andra språk (Region Östergötland)

Öppenvård

Öppenvård, rutin vid luftvägsinfektion med anledning av covid-19 i Sverige (pdf, 2 sidor, 20-12-28)

Öppenvård, vårdhygieniska riktlinjer vid återgång till ordinarie mottagningsverksamhet (pdf, 3 sidor, 20-12-22) 

Slutenvård

Slutenvård patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 (pdf, 4 sidor, 20-12-22)

Screening för covid-19 av patienter i slutenvården som skrivs ut till kommunal vård och omsorg eller med palliativ vård (pdf, 2 sidor, 21-01-07)

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning (pdf 15 sidor, 2020-12-22)

Kommunal vård

Handhygien och skyddsutrustning (pdf för utskrift, 1 sida)

Tvätta händerna (pdf för utskrift, 1 sida)

Kommunal vård, rekommendation vid vårdtagare med misstänkt eller konstaterad covid-19 (pdf, 5 sidor, 20-12-22)

Läkarinsatser vid Covid-19 på SÄBO-kommunal vård och omsorg (pdf 4 sidor, 20-12-24, dokumentet tillhör Division primärvård) 

Lista antigentest - smittspårning (pdf, 1 sida, 21-01-07)

 

Filmer om vårdhygien och covid-19


Skyddsutrustning

Source control i vård och omsorg under covid-19-pandemin  (pdf, 2 sidor, 20-12-22)

FAQ Source control i vård och omsorg under covid-19-pandemin (pdf, 3 sidor, 21-02-26)

Hantering av munskydd som source control i vård och omsorg (pdf, 1 sida, 20-11-18)

Verkställighetsbeslut skyddsutrustning (pdf, 1 sida, 20-03-27)

Påklädning och avklädning skyddsutrustning (pdf, 1 sida, 20-07-02)

Instruktion andningsskydd (pdf, 1 sid, 20-04-03)

Skyddsutrustning vid aerosolgenererade procedurer hos patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 (pdf, 4 sid, 20-11-06)

Spirometri under rådande coronapandemi (pdf, 1 sida, 20-08-26)

Hushållskontakter

Rutin för förhållningsregler och smittbärarpenning till hushållskontakter (pdf, 3 sidor, 21-01-15)

Information till hushållskontakter angående smittbärarpenning (pdf, 1 sid, 21-02-22)

Skolinformation

Elevinformation covid, till dig som kan ha utsatts för coronasmitta (pdf, 1 sid, 2-02-19)

Information till skolan (ppt, 15 sidor, 21-02-22)

För vuxna, se dokumentet Till dig som kan ha utsatts för coronasmitta (pdf, 2 sidor, 20-12-15)

 

Covid-19-vaccination

 

Provtagning

Blodprov för analys av antikroppar - serologi- och immunitet mot SARS-CoV (pdf, 2 sidor, 20-12-08)

Provtagning av barn och unga med PCR för SARS-CoV-2 (pdf, 2 sid 21-02-24)

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19  (pdf, 1 sida 21-02-23)

Provtagning av vård- och omsorgspersonal i kommuner och regioner samt annan regionpersonal i Dalarna, covid-19 (PCR) (pdf, 3 sid, 21-01-05)

Provtagning av patienter inom kommunal vård och omsorg, covid-19 (pdf, 1 sid 21-02-24)

Provtagningsinstruktioner covid-19 -PCR  (pdf, 1 sid 20-09-10)

Kriterier för smittfrihetsbedömning (pdf, 2 sid 20-09-07)

Information till vård- och omsorgspersonal som lämnar blodprov för analys av antikroppar mot det nya coronaviruset SARS CoV-2 (pdf, 2 sid 20-12-15)

Information till dig som lämnar blodprov för analys av antikroppar mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (pdf, 1 sid, 20-12-08)

Handläggning vid screening samt smittspårning av personal utan symptom på covid -19, med antigentester, i känsliga miljöer inom vård och omsorg, så som exempelvis äldreboenden (pdf, 8 sidor, 21-02-22)

Smittspårning

Smittspårning och screening för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre (pdf 4 sidor 20-10-29)

Checklista smittspårning (pdf, 1 sid 20-06-08)

Smittspårning när covid -19 bekräftats hos personal eller patient (pdf, 3 sidor, 21-01-28)

Personal

Förebygg smittspridning mellan anställda med anledning av covid-19 (pdf, 1 sida, 21-01-26

Patient

Hantering av avliden med misstänkt eller konstaterad covid-19 (pdf, 5 s, 20-06-30)

Sjukresa för patient med luftvägssymtom och/eller feber, med anledning av covid-19 (pdf, 1 s, 20-06-29)

Palliativ vård

Vid frågor gällande dessa dokument hänvisas till Specialiserad Palliativ vård.

Vägledning om palliativ vård (pdf, 6 sid, 20-03-26)

Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård (pdf, 14 sid)

Utbildningsfilm - Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård (Sll.se)

 

Senast uppdaterad: 26 februari 2021

Dela:

Hade du nytta av informationen?