Covid-19

Här samlar vi aktuella riktlinjer, rutiner och instruktioner om covid-19.

Ersatt dokument!

Personal som exponerats för coronasmitta eller insjuknat i misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion, Patient som kan ha utsatts för Covid-smitta, Anhöriginformation Covid-19 samt Covid-19 information till allmänheten (tidigare egen flik) har nu ersatts av ett dokument:

Till dig som kan ha utsatts för coronasmitta (pdf, 2 sidor, 20-11-27)

Information på andra språk 

Här hittar du länkar till information om coronavirus och covid-19 på andra språk (Region Östergötland)

Öppen vård

Öppenvård, rutin vid luftvägsinfektion med anledning av covid-19 i Sverige (pdf, 2 sidor, 20-11-11)

Öppenvård, vårdhygieniska riktlinjer vid återgång till ordinarie mottagningsverksamhet (pdf, 3 sidor, 20-08-14) 

Slutenvård

Slutenvård patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 (pdf, 4 sidor, 20-11-06)

Screening för covid-19 av patienter i slutenvården som skrivs ut till kommunal vård och omsorg eller med palliativ vård (pdf, 2 sidor, 20-09-07)

Kommunal vård

Handhygien och skyddsutrustning (pdf för utskrift, 1 sida)

Tvätta händerna (pdf för utskrift, 1 sida)

Kommunal vård, rekommendation vid vårdtagare med misstänkt eller konstaterad covid-19 (pdf, 4 sidor, 20-06-29)

Stöd för att bedöma undantag från besöksförbudet på äldreboende för personer med antikroppar (pdf, 2 sidor) Dokumentet är borttaget 201014

Filmer om vårdhygien och covid-19


Skyddsutrustning

Source control i vård och omsorg under covid-19-pandemin Source control gäller nu även barn, med undantaget skolhälsovården. Denna ändring har gjorts av praktiska skäl, inte p.g.a. ändrat evidensläge. (pdf, 2 sidor, 20-11-23)

Hantering av munskydd som source corntrol i vård och omsorg (pdf, 1 sida, 20-11-18)

Verkställighetsbeslut skyddsutrustning (pdf, 1 sida, 20-03-27)

Skyddsutrustning vid vård av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 (ppt, 1 sida, 20-06-29)

Påklädning och avklädning skyddsutrustning (pdf, 1 sida, 20-07-02)

Instruktion andningsskydd (pdf, 1 sid, 20-04-03)

Skyddsutrustning vid aerosolgenererade procedurer hos patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 (pdf, 4 sid, 20-11-06)

Prioriteringslista vid brist på utrustning för basala hygienrutiner och skyddsutrustning med anledning av Covid-19 (pdf, 2 sidor, 20-08-26)

Hushållskontakter

Rutin för förhållningsregler och smittbärarpenning till hushållskontakter (pdf, 4 sidor, 20-11-16)

Information till hushållskontakter angående smittbärarpenning (pdf, 1 sid, 20-11-27)

Provtagning

Provtagning av barn och unga med PCR för SARS-CoV-2 (pdf, 2 sid 20-10-23)

Provtagningsindikationer för PCR-prov i Region Dalarna (pdf, 2 sid 20-09-07)

Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19 och vad det innebär för individen (pdf, 2 sidor, 2020-08-31)

Provtagning av vård- och omsorgspersonal samt annan regionpersonal i Dalarna, covid-19 (PCR) (pdf, 3 sid, 20-10-23)

Provtagning av patienter inom kommunal vård och omsorg, covid-19 (pdf, 2 sid 20-06-11)

Provtagningsinstruktioner covid-19 (pdf, 1 sid 20-09-10)

Kriterier för smittfrihetsbedömning (pdf, 2 sid 20-09-07)

Information gällande blodprovstagning av antikroppar mot SARS-CoV-2 (serologi) till vård- och omsorgspersonal pdf, 2 sid 20-08-11) 

Information till vård- och omsorgspersonal som lämnar blodprov för analys av antikroppar mot det nya coronaviruset SARS CoV-2 (pdf, 2 sid 20-08-24)

Smittspårning och screening för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre (pdf, 4 sid 20-10-29)

Checklista smittspårning (pdf, 1 sid 20-06-08)

Information till dig som lämnar blodprov för analys av antikroppar mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (pdf, 1 sid, 20-09-03)

Personal

Förebygg smittspridning mellan anställda med anledning av covid-19 (pdf, 1 sida, 20-04-23)

Patient

Hantering av avliden med misstänkt eller konstaterad covid-19 (pdf, 5 s, 20-06-30)

Sjukresa för patient med luftvägssymtom och/eller feber, med anledning av covid-19 (pdf, 1 s, 20-06-29)

Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter.

Palliativ vård

Vägledning om palliativ vård (pdf, 6 sid, 20-03-26)

Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård (pdf, 14 sid)

Utbildningsfilm - Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård (Sll.se)

 

Senast uppdaterad: 27 november 2020

Dela:

Hade du nytta av informationen?