Covid-19

Här samlar vi aktuella riktlinjer, rutiner och instruktioner om covid-19.

Har ni frågor kring smittspårning av covid-19 kontakta smittspårningsenheten:


smittspar.covid19@regiondalarna.se 

 

Översikt över aktuella rekommenderade smittskyddsåtgärder mot covid-19 i vård och omsorg (pdf, 3 sidor, 22-09-28)

Kriterier för smittsamhetsbedömning (pdf, 1 sida, 22-11-11)

Information på andra språk 

Här hittar du länkar till information om coronavirus och covid-19 på andra språk (Folkhälsomyndigheten)

Öppenvård

Öppenvård, rutin vid luftvägsinfektion med anledning av covid-19 i Sverige (pdf, 2 sidor, 21-12-28)

Slutenvård

Slutenvård patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 (pdf, 4 sidor, 21-12-20)

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning (pdf, 15 sidor, 2022-02-10)

Kommunal vård

Tvätta händerna (pdf för utskrift, 1 sida)

Kommunal vård, rekommendation vid vårdtagare med misstänkt eller konstaterad covid-19 (pdf, 5 sidor, 22-01-27)

Läkarinsatser vid Covid-19 på SÄBO-kommunal vård och omsorg (pdf 4 sidor, 20-12-24, dokumentet tillhör Division primärvård) 

Lista antigentest - smittspårning (pdf, 1 sida, 21-01-07)

Stöd i identifiering och bedömning av patienter med ökad risk att utveckla allvarlig covid-19 0ch komplikationer (pdf, 3 sidor 21-04-13)

 

Filmer om vårdhygien och covid-19


Skyddsutrustning

Source control i vård och omsorg under covid-19-pandemin (pdf, 2 sidor, 22-09-07)

Hantering av munskydd i vård och omsorg (pdf, 1 sida, 22-02-17)

Verkställighetsbeslut skyddsutrustning (pdf, 1 sida, 20-03-27)

Påklädning och avklädning skyddsutrustning (pdf, 1 sida, 20-07-02)

Instruktion andningsskydd (pdf, 1 sid, 22-02-11)

Skyddsutrustning vid aerosolgenererade procedurer hos patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 (pdf, 4 sid, 20-11-06)

Skolinformation

Samtycke för vaccination mot covid-19 från 16 år (pdf, 1 sida, 21-08-09)

Samtycke för vaccination mot covid-19 från 12 år (pdf, 1 sida, 21-10-22)

Mognadsbedömning för vaccination mot covid-19 (pdf, 2 sidor, 21-08-09)

Mer information om skola på Folkhälsomyndighetens webbsida 

Vaccination mot covid-19. Länkar till vårdnadshavare och barn (pdf, 1 sida, 21-10-12)

 

Covid-19-vaccination

 

Provtagning

 

Smittspårning

Smittspårning av covid-19 inom vård och äldreomsorg (pdf, 6 sidor, 22-05-18)

Personal

Förebygg smittspridning mellan anställda med anledning av covid-19 (pdf, 1 sida, 22-01-19)

Resor

Rekommendationer för sjukresor med anldning av covid-19 (pdf, 2 sidor, 22-04-22)

 

 

Senast uppdaterad: 29 november 2022

Dela:

Hade du nytta av informationen?