Utbildningar om antibiotika och behandlingsval

Här finns utbildningsmaterial och tester där du kan du testa dina kunskaper i antibiotika och behandlingsval.

Utbildningsfilmer från nationella Strama

Strama har samlat ett antal utbildnings- och informationsfilmer på sin webbplats. Bland annat finns filmer om UVI hos äldre, svårläkta sår, användning av antibiotika för urologer m.m. 

Handläggning av UVI och äldre

Inspelad föreläsning från workshop om urinvägsinfektion (UV Föreläsare: Stephan Stenmark, smittskyddsläkare och Pär-Daniel Sundvall, distriktsläkare.

Till föreläsningen (youtube)

Utbildning om sår

Sårsmart.se handlar om sårdiagnostik och sårbehandling.

Till utbildningen (extern länk)

Utbildning om antibiotikaresistens

Antibiotikasmart.se är en webbutbildning som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling.

Till utbildningen (extern länk)

Test "Antibiotika eller inte?"

Ett test som ger kunskap när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar.

Till testet (extern länk)

Ta bra prover för odling

Webbutbildning i hur man tar bra prover för odling. Den riktar sig framför allt till sjuksköterskor och undersköterskor

Mikrobiologisk provtagning 

Dela:

Hade du nytta av informationen?