Utbildningar

Samlade utbildningar och utbildningsmaterial STI.

Att inkludera sexuell hälsa i primärvården

Den sexuella hälsan är en grundläggande del av den allmänna hälsan under hela livet, både fysiskt och mentalt. Därför behöver vi inom hälso- och sjukvården prata mer om sexualitet och se det som en självklar del av arbetet. Välkommen att anmäla dig till en digital föreläsning som bland annat tar upp frågor som hur man tar upp frågan om sexuell hälsa med patienten, hur sexlogi hör hemma i hälso- och sjukvården samt vanliga sexuella dysfunktioner. Föreläsare är dr Elin Gahm som är specialist inom allmänmedicin. Klicka här för att läsa inbjudan samt för information om anmälan

Föreläsning om sexualitet och funktionsnedsättning

Välkommen att anmäla dig till en halvdagsföreläsning om sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning. Föreläsare är Lotta Löfgren som har mångårig erfarenhet av arbete med unga med intellektuell funktionsnedsättning och som även forskat på området. Målgrupp för föreläsningen är personal som arbetar i med elever i specialanpassade skolor (särskolor) eller andra som i sitt yrke möter inga med intellektuell funktionsnedsättning. Föreläsningen är kostnadsfri och ges vid två olika datum. Klicka här för att läsa hela inbjudan samt länk till anmälan

Utbildning för pedagoger om undervisning inom SSOR

Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige i samarbete med RFSU Uppsala bjuder in till utbildning för skolpersonal i ämnet att undervisa om hiv, STI och säkrare sex. Syftet med utbildningen är att stärka skolpersonalens kunskap gällande hur samtal kring sexualitet och STI kan ske med elever. Utbildningen kommer att ge verktyg och metoder för att deltagarna ska kunna fördjupa sina kunskaper om sexualundervisning. Utbildningen är digital och kostnadsfri. Klicka här för att läsa hela inbjudan samt anmälan. 

Kondomkunskapsutbildning

Kondom är det bästa skyddet mot STI och oönskad graviditet. Därför är det viktigt att öka kondomanvändingen, främst bland unga och unga vuxna vilket är den enskilt viktigaste biten i det preventiva arbetet. För att motivera till ökad kondomanvändning krävs att personal som möter unga och unga vuxna, har vissa baskunskaper om kondomer, som tex storlek och funktion.

Nu kan du som känner dig ovan att prata om kondomer gå en kostnadsfri digital basutbildning om kondomanvändning. Syftet är att ge personal ökad kunskap och verkyg för att kunna motivera till kondomanvädning i mötet med unga.

Utbildningen tar cirka 40-60 minuter och det går att pausa utbildningen för att forsätta vid ett senare tillfälle.

Gå in på länken för att registrera ett konto. Därefter har du två månader på dig för att färdigställa utbildningen, därefter avaktiveras kontot. Det går dock att registrera sig på nytt om det finns behov för det. 

 

Hade du nytta av informationen?