Utbildningar

Här hittar du aktuella utbildningar

Andrologi för ungdomsmottagningar

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på ungdomsmottagning oavsett proffession. Föreläsare är Lennie Lindberg som har över 15 års erfarenhet inom det sexualmedicinska och sexologiska fältet. Utbildningen är digital och sänds via plattformen Teams. Klicka här för att läsa mer samt för att anmäla dig


Sexualitet och äldre

Sexualiteten är en stark kraft hos människan. Dock förändras sexualiteteten med stigande ålder men många äldre önskar vara fortsatt sexuellt aktiva livet ut. Denna utbildning riktar till sig till personal som arbetar inom med äldre, som tex särskilda boenden, hemtjänst, eller medicinskt ansvarig sköterska. Utbildare är Suzann Larsdotter som är sexolog och är känd för TV och media. Klicka här för mer information samt anmälan


Smittspårningsutbildning STI

Kommer du i kontakt med STI-provtagning i ditt arbete? Har du koll på vad som krävs för att få arbeta med tex smittspårning av STI? Enligt Smittskyddslagen får endast personal som har särskild kompetens genomföra smittspårning. Denna utbildningsdag ger dig den kompetensen och du kommer att få lära dig regelverket kring handläggning av STI-diagnoser som lyder under Smittskyddslagen. Du kan delta på utbildningen fysiskt eller digitalt. Programmet är ännu inte klart men anmälan är öppen. Klicka här för att anmäla dig. 

 

Att prata om identitet, sexualitet och integritet med barn på mellanstadiet

Denna utbildning riktar sig till yrkesverksamma lärare och övrig personal som undervisar och/eller arbetar med mellanstadieelever. Utbildningen är digital och består av två delar. Sytete med utbildningen är att stärka sin kunskap och kapacitet gällande hur samtal kring sexualitet och integritet kan ske med elever på mellanstadiet. Klicka här för mer information samt anmälan. 

Samtliga utbildningar arrangeras av kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige som Region Dalarna är en del av. Här kan du läsa mer om kunskapsnätverket. 

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?