Utbildningar

Samlade utbildningar och utbildningsmaterial STI.

Föreläsning av Kalle Norwald om sexuellt risktagande

Den 28/9 arrangerar kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige en fysisk heldagsföreläsning med tema sexuellt risktagande bland unga och personer som har sex mot ersättning. Målgrupp för denna föreläsning är yrkesverksamma som kommer i kontakt med unga och unga vuxna som tex socialsekreterare, personal på ungdomsmottagning, kuratorer etc. Föreläsningen är kostnadsfri och lunch och fika ingår. Antalet platser är begränsade så det är först till kvar som gäller. Klicka här för mer information samt anmälan. 

Att prata om identitet, sexualitet med barn på mellanstadiet

En repris på förra årets satsning för personal som arbetar med barn i mellanstadieåldern. Utbildningen arrangeras av kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige i samarbete med RFSU Uppsala. Förra årets utvärdering visade att deltagarna var mycket nöjda och fick många bra tips inför hur man hanterar ämnet i mellanstadiet. Utbildningen är uppdelad i två delar och således anmäler man sig till två olika datum för att ta dela av hela utbildningen. Klicka här för att läsa mer samt anmälan. 

Inspirationsföreläsning med Charlotte Persson - förstelärare i ämnet SSOR

Sommaren 2022 bytte kunskapsområdet "Sex och Samlevnad" namn till "Sexualitet, samtycke och relationer". Med namnbytet fick ämnet ett nytt fokus att även innefatta jämnställdehet, heder och förtryck samt pornografi för att nämna några. Vad innebär det här för dig som arbetar som pedagog? Hur kan man arbeta? 
Välkommen att anmäla dig till en kostandsfri digital föreläsning där målgruppen är personal som inom högstadium, gymnasium samt anpassad skola. Klicka här för att läsa hela inbjudan samt länk till anmälan. 

Kondomkunskapsutbildning

Kondom är det bästa skyddet mot STI och oönskad graviditet. Därför är det viktigt att öka kondomanvändingen, främst bland unga och unga vuxna vilket är den enskilt viktigaste biten i det preventiva arbetet. För att motivera till ökad kondomanvändning krävs att personal som möter unga och unga vuxna, har vissa baskunskaper om kondomer, som tex storlek och funktion.

Nu kan du som känner dig ovan att prata om kondomer gå en kostnadsfri digital basutbildning om kondomanvändning. Syftet är att ge personal ökad kunskap och verkyg för att kunna motivera till kondomanvädning i mötet med unga.

Utbildningen tar cirka 40-60 minuter och det går att pausa utbildningen för att forsätta vid ett senare tillfälle.

Gå in på länken för att registrera ett konto. Därefter har du två månader på dig för att färdigställa utbildningen, därefter avaktiveras kontot. Det går dock att registrera sig på nytt om det finns behov för det. 

 

Hade du nytta av informationen?