Sexuellt överförda infektioner (STI)

STI (Sexually Transmitted Infections) är ett samlingsnamn för sexuellt överförda infektioner. Det är infektioner som smittar vid alla typer av sexuella kontakter där slemhinna kommer i kontakt med slemhinna och i vissa fall via blod, exempelvis hiv och hepatit.

Aktuellt

Kondomkunskapsutbildning


Kondom är det bästa skyddet mot STI och oönskad graviditet. Därför är det viktigt att öka kondomanvändingen, främst bland unga och unga vuxna vilket är den enskilt viktigaste biten i det preventiva arbetet. För att motivera till ökad kondomanvändning krävs att personal som möter unga och unga vuxna, har vissa baskunskaper om kondomer, som tex storlek och funktion.

Nu kan du som känner dig ovan att prata om kondomer gå en kostnasfri digital basutbildning om kondomanvändning. Syftet är att ge personal ökad kunskap och verkyg för att kunna motivera till kondomanvädning i mötet med unga. Utbildningen tar cirka 40-60 minuter och det går att pausa utbildningen för att forsätta vid ett senare tillfälle. Gå in på länken https://kunskapsnatverkethivsti.learnifier.com/a1/catalog/session/803cfb41-f32a-4d96-9ede-e2fb74e6de33?prid=198381  för att registrera ett konto. Därefter har du två månader på dig för att färdigställa utbildningen, därefter avaktiveras kontot. Det går dock att registrera sig på nytt om det finns behov för det. 

 

Vill du komma i kontakt med hiv/STI-samordnare så kan du maila till Pia Haqwinzon eller ringa på telefon nummer 023-49 07 48

Dela:

Hade du nytta av informationen?