Sexuellt överförda infektioner (STI)

STI (sexually transmitted infections) är samlingsnamn för infektioner som kan överföras vid sexuell kontakt, till exempel klamydia, gonorré, herpes, kondylom, hepatit B och hiv.

Dalarna ingår i kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige. I nätverket ingår följande regioner: Västmanland, Dalarna, Uppsala, Gävleborg och Sörmland.

Syftet med nätverket är att finna möjliga samordningsvinster, ge STI-frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen.

Nätverkets målsättning är att minska antalet hiv/STI-fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter.

Kunskapsnätverkets organisation består av en arbetsgrupp kallad kärngrupp som utgörs av länens hiv/STI-samordnare samt en styrgrupp med respektive läns smittskyddsläkare. Aktiviteter som nätverket genomför är bland annat utbildningar, inspirationsdagar, workshops och informationskampanjer.

Dela:

Hade du nytta av informationen?