Ambulanssjukvård

Ambulanssjukvården tillhandahåller ambulanssjukvård och sjuktransporter för befolkningen i Dalarna och ska i akuta situationer nå 90 procent av befolkningen inom 30 minuter.

Vi tillhandahåller även sjukvårdsutbildning för räddningstjänstpersonal från kommuner som tecknat avtal med Region Dalarna om IVPA (I Väntan På Ambulans) verksamhet.

Yrkeskategorier

Inom ambulanssjukvården finns tre olika registrerade yrkeskategorier:

 • ambulanssjukvårdare
 • grundutbildade sjuksköterskor
 • specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanssjukvård.

Inom ambulanssjukvården arbetar även sjuksköterskor med specialistutbildning i:

 • anestesi
 • IVA
 • primärvård
 • operation
 • barnmorskor

Behandling

Den prehospitala sjukvård vi tillhandahåller följer länsgemensamma behandlingsprinciper med nationell förankring, samt arbetsmetoderna:

 • AMLS (Advanced Medical Life Support)
 • PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)
 • PS (PreHospital Sjukvårdsledning)
 • A-HLR
 • Barn-HLR.

Vi använder oss även av Triage enligt RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment) samt SBAR modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal, vilket är ett samarbete med länets akutmottagningar.

Ambulanssjukvården har en viktig roll i vårdkedjor för patienter med akut hjärtinfarkt, stroke och höftfrakturer samt samverkar med primärvård för att hitta bästa vårdnivå för patienten.

Antal ambulanser

I Dalarna finns 35 ambulanser att tillgå inklusive reservambulanser, av dessa är 23 i drift vardagar. Under perioden 1 december till 30 april finns ytterligare en ambulans placerad i Sälen under högsäsong.

Avesta 2 dygn + 1 dag (M -F)

Borlänge 3 dygn

Falun 2 dygn + 1 dag (M -F)

Leksand 2 dygn + 1 dag (M -F)

Ludvika 2 dygn + 1 dag (M -F)

Malung 1 dygn

Mora 2 dygn + 1 dag (M -F)

Sälen 1 dygn

Särna 1 dygn

Vansbro 1 dygn

Älvdalen 1 dygn

Totalt 18 dygn + 5 dag (M-F)

Dela:

Hade du nytta av informationen?