Fysioterapi

I Region Dalarna arbetar ett antal fysioterapeuter och sjukgymnaster inom flera olika verksamheter. Vi träffar patienter i det akuta skedet såväl som i primärvården. Vi strävar efter att varje patient ska få den hjälp de behöver genom hela vårdkedjan.

Inom Region Dalarnas Fysioterapiverksamhet har vi som ambition att alltid arbeta evidensbaserat. Utifrån de senaste vetenskapliga rönen och den praxis som råder på nationell nivå har vi därför tagit fram ett antal lokala behandlingsriktlinjer för olika diagnoser och patientgrupper. Dessa uppdateras regelbundet för att säkerställa en god kvalitet och bästa tänkbara omhändertagande för våra patienter.

Dela:

Hade du nytta av informationen?