Vårdförlopp

Nationellt pågår ett arbete med att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

De tre första vårdförloppen blev godkända i maj 2020: Höftledsartros, Reumatoid artrit samt Stroke och TIA.

Under hösten 2020 börjar arbetet med att införa dessa vårdförlopp och under kommande år kommer ytterligare cirka 25 vårdförlopp att tas fram.

Dela:

Hade du nytta av informationen?