Vårdförlopp

Nationellt pågår arbete med att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Till de tre första vårdförloppen, som blev godkända under våren 2020 (Höftledsartros, Reumatoid artrit och Stroke/TIA), har under hösten ytterligare tre vårdförlopp fått godkännande för implementering i hälso- och vården; Schizofreni- förstagångsinsjuknande, KOL och Kritisk benischemi.

I sjukvården i Dalarna fortsätter arbetet med att systematiskt granska och jämföra klinikernas och vårdcentralernas arbetssätt mot de nationella framtagna vårdförloppen, dvs. genomföra lokala analyser i syfte att upprätta handlingsplaner för utvecklings- och förbättringsarbete. På nationell nivå pågår arbete att ta fram flera personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, under kommande år planeras ytterligare cirka 20-tal vårdförlopp att tas fram.

Paula BroströmSekreterare/samordnare för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Telefon: 072-142 66 29
E-post: kunskapsstyrning.dalarna@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?