Hygienutbildningar

Information om de hygienutbildningar vi erbjuder för kommuner och regionanställda.

Vi vill tackar för att ni deltagit i våra hygienutbildningar och återkommer här med nya utbildningstillfällen till hösten. Så sätt gärna sidan som en favorit!

Hygienutbildningar riktade till kommunerna

Utbildningarna genomförs via TEAMS.

Anslag att skriva ut så att fler har möjlighet att delta:

Inbjudan kommun höst 2023.pdf

 

Chefer

2023-10-03 13.30--15.00

Ämne: "44:an" - Socialstyrelsens föreskrift om smittförebyggande åtgärder i vissa versamheter enlig SoL och LSS. Tryck här för att ansluta

 

2023-11-21 13.30--15.00

Ämne: Vinterns virus. Tryck här för att ansluta.

 

Vårdpersonal

2023-10-05 13.30--15.00

Ämne: Multiresistenta bakterier. Tryck här för att ansluta

 

2023-11-28 13.30--15.00

Ämne: Vinterns virus. Tryck här för att ansluta.

 

Hygienutbildningar riktade till Regionen

Utbildningarna genomförs via TEAMS.

Anslag att skriva ut och sätta upp så att fler har möjlighet att delta: 

Inbjudan Region hösten 2023.pdf

 

Chefer och vårdpersonal

2023-10-12 13.30--15.00

Ämne: Multiresistenta mikroorganismer. Tryck här för att ansluta.

 

2023-11-23 13.30--15.00

Ämne: Vinterns virus. Tryck här för att ansluta

Åhörarkopior av utbildningsmaterial

Uppföljning av utbildning

Vänligen besvara denna enkät efter genomförd utbildning.

Enkät efter utbildning

Hade du nytta av informationen?