Hygienutbildningar

Information om de hygienutbildningar vi erbjuder för kommuner och regionanställda.

Vi vill tackar för att ni deltagit i våra hygienutbildningar.

Vi återkommer till hösten, så sätt gärna sidan som en favorit!

Hygienutbildningar riktade till kommunerna

Avslutade för våren, återkommer till hösten.

 

Hygienutbildningar riktade till Regionen

Avslutade för våren, återkommer till hösten. 

 

 

 

 

Uppföljning av utbildning

Vänligen besvara denna enkät efter genomförd utbildning.

 

Enkät efter utbildning