Hygienutbildningar

Utbildningar riktade till kommunerna

 

Hygienutbildningar via TEAMS

 

För hygienombud:

220921 kl. 13.30--15.00 klicka här för att komma till utbildningen

221011 kl. 13.30--15.00 klicka här för att komma till utbildningen

221122 kl. 13.30--15.00 klicka här för att komma till utbildningen

 

För enhetchefer:

220927 kl. 13.30--15.00 klicka här för att komma till utbildningen

221020 kl. 13.30--15.00 klicka här för att komma till utbildningen

221129 kl. 13.30--15.00 klicka här för att komma till utbildningen

 

Åhörarkopior

Hur gör vi för att inte sprida smitta? (pdf 17 sidor)

 

Sommarvikarieutbildningar för kommunal vård och omsorg

 

220615 kl. 09.30--12.00 klicka här för att ansluta till utbildningen

220615 kl. 13.30--16.00 klicka här för att ansluta till utbildningen

220621 kl. 13.00--15.30 klicka här för att ansluta till utbildningen

 

Utbildningar riktade till Regionen

 

Hygienutbildningar via TEAMS

 

Sommarvikarieutbildning Säter Psykiatri

220613 kl. 13.00--15.30 Klicka här för att ansluta till mötet

 

För hygienombud:

220922 kl. 13.30--15.00 Klicka här för att ansluta till mötet 

221013 kl. 13.30--15.00 Klicka här för att ansluta till mötet 

221124 kl. 13.30--15.00 Klicka här för att ansluta till mötet 

 

För chefer:

220929 Kl. 13.30--15.00 Klicka här för att ansluta till mötet

221027 kl. 13.30--15.00 Klicka här för att ansluta till mötet

221201 kl. 13.30--15.00 Klicka här för att ansluta till mötet

 

 

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?