Hygienutbildningar

Information om de hygienutbildningar vi erbjuder för kommuner och regionanställda.

Vi vill tackar för att ni deltagit i våra hygienutbildningar och återkommer här med nya utbildningstillfällen till våren 2024. Så sätt gärna sidan som en favorit!

Hygienutbildningar riktade till kommunerna

Utbildningarna genomförs via TEAMS.

Anslag att skriva ut så att fler har möjlighet att delta:

Inbjudan kommun vår 2024. pdf

Chefer

2024-02-06 13.30--15.00

Ämne: Vårdrelaterade infektioner finns överallt inom vård och omsorg - hur gör vi för att förebygga dem? Tryck här för att ansluta.

2024-03-19 13.30--15.00

Ämne: Skabb och vägglöss. Tryck här för att ansluta

Vårdpersonal

2024-02-08 13.30--15.00

Ämne: Vårdrelaterade infektioner finns överallt inom vård och omsorg - hur gör vi för att förebygga dem? Tryck här för att ansluta.

2024-03-21 13.30--15.00

Ämne: Skabb och vägglöss. Tryck här för att ansluta

Hygienutbildningar riktade till Regionen

Utbildningarna genomförs via TEAMS.

Anslag att skriva ut och sätta upp så att fler har möjlighet att delta: 

Inbjudan Region våren 2024. pdf

 

Chefer och vårdpersonal

2024-02-13 13.30--15.00

Ämne: Vårdrelaterade infektioner Tryck här för att ansluta

2024-03-26 13.30--15.00

Ämne: Skabb och vägglöss Tryck här för att ansluta

Åhörarkopior av utbildningsmaterial

Chefer kommunen: Smittförebyggande åtgärder

Chefer kommunen: Vinterns virus

Vårdpersonal kommunen: Multiresistenta bakterier

Vårdpersonal kommunen: Vinterns virus

Chefer och vårdpersonal Regionen: Multiresistenta mikroorganismer

Uppföljning av utbildning

Vänligen besvara denna enkät efter genomförd utbildning.

Enkät efter utbildning

Hade du nytta av informationen?