Bokningar på KTC

Information om hur du bokar lokaler på Kliniskt Träningscentrum (KTC).

Boka lokaler och material på KTC

Bokningar sker via vår interna hemsida på Intra: Bokning av lokaler (ltdalarna.se)

Bokningssystemet kräver att du skapar en användare. Hur du gör detta samt hur du sedan gör din bokning kan du läsa om i manualen som finns på vår interna hemsida. Det är viktigt att du följer manualen.

Obs! Endast anställda inom Region Dalarna har åtkomst till bokningssidan. Arbetar du utanför Region Dalarna och vill boka lokal hos oss mailar du en förfrågan till ktc.kontakt@regiondalarna.se 

Hade du nytta av informationen?