Vaccination

Här finns information om vaccinationer i Region Dalarna.

I en bristsituation bör tillgängliga vacciner prioriteras till spädbarn, enligt den gemensamma rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten. Spädbarn har störst behov av skydd mot de sjukdomar vi vaccinerar mot i nationella programmet. Detta gäller särskilt kikhosta där de allra yngsta spädbarnen löper störst risk att drabbas av svår och ibland livshotande sjukdom.

Folkhälsomyndigheten lägger löpande ut information om brist på vacciner. 

Beställning av vaccin

Information om hur man beställer vaccin och lista över upphandlade vacciner.

Till information

Riktlinjer vaccinationer

Riktlinjer och rekommendationer rörande vaccinationer.

Till Riktlinjer för vaccinationer

Information om covid-vaccination

Till covid-vaccination

HPV-vaccininformation

HPV är en förkortning av humant papillomvirus och det smittar genom sexuell kontakt.

Till HPV-vaccin

Hade du nytta av informationen?