Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Vaccination

Här finns information om vaccinationer i Region Dalarna.

I en bristsituation bör tillgängliga vacciner prioriteras till spädbarn, enligt den gemensamma rekommendationen från SKL och de båda myndigheterna. Spädbarn har störst behov av skydd mot de sjukdomar vi vaccinerar mot i nationella programmet. Detta gäller särskilt kikhosta där de allra yngsta spädbarnen löper störst risk att drabbas av svår och ibland livshotande sjukdom.

Folkhälsomyndigheten lägger löpande ut information om brist på vacciner. Uppkommen brist, som inte finns med på deras hemsida, lägger vi ut här nedan.

Riktlinjer och rutiner

Här hittar du riktlinjer och rutiner för vaccination.

Läs mer

Dela:

Hade du nytta av informationen?