Strama-logotyp

Aktuellt från Strama Dalarna

Här finner du aktuell information från regionala och nationella Strama.

Aktuellt 2024

Dalarnas antibiotikaförskrivning har ökat med 7% senaste året. Under maj 2023 - april 2024 förskrevs 7% fler antibiotikarecept jämfört med maj 2022 - april 2023 i Dalarna. På riksnivå var ökningen 2 % och Dalarna ökade sin försäljning mest av alla regioner och förskrev 262 antibiotikarecept/1000 invånare och år. 4 av 21 regioner ligger fortfarande under 250-målet under denna period. Dalarna är nu bara åttonde bästa region. Vi har tidigare haft tredje lägsta förskrivning. Bl a Uppsala och Västra Götaland har nu en lägre förskrivning än vi.

Förskrivningen av amoxicillin med clavulansyra har ökat, troligtvis pga brist på preparat med enbart amoxicillin. Dock är Pc förstahandsalternativ även vid samhällsförvärvad pneumoni hos patient på sjukhus. Vid symtom från nedre urinvägar hos patient med kateter, bör man fundera på om besvären orsakas av själva katetern, om den kan fixeras bättre, eller av hudirritation eller hudsjukdom som t ex svamp eller lichen. 2024-05-14

Utskrivna antibiotikarecept. Målet är <250 recept/1000 invånare och år. Som ni ser förskrevs färre recept under pandemin. (bild Folkhälsomyndigheten) Om ni högerklickar på bilden och väljer Öppna i ny flik så syns bilden tydligare. 2024-03-28

Försäljning recept.jpg

 

Antibiotikasmart Sverige försöker få hela samhället att bli mer antibiotikasmart, så att alla arbetar mot antibiotikaresistens. Nu är pilotverksamheterna avslutade inom kommunerna och det har kommit kriterier för antibiotikasmart äldre- och funktionshinderomsorg. Även kriterierna för kommunledning, vatten och avlopp, förskolor och skolor är klara. Antibiotikasmart Sverige (folkhalsomyndigheten.se). Kriterierna för sjukhus, regioner och vårdcentraler kommer inom kort. 2024-02-29.

 

Aktuellt 2023

Statistik angående antal förskrivna antibiotikarecept visar sista november 2023 att Dalarna för första gången sedan pandemin åter har en förskrivning över målet <250 antibiotikarecept/1000 invånare och år. Förskrivningen är nu 253 recept. Fyra regioner når fortfarande målet. Luftvägsinfektioner ökar just nu och det är viktigt att vi väljer Pc som förstahandsantibiotikum till barn och äldre när det är rekommenderat. 2023-12-13

"10-punktsprogram mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg" är sedan 2023 ett styrdokument i Hälso- och sjukvården Region Dalarna. 2023-11-16

I primärvårdsdelen av stramas app och webbversion är det nu tillagt vilka diagnoskoder som kan användas. 2023-03-31

Regnbågshäftet, behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, är något uppdaterat. Viss tilläggstext om erytema migrans, vid bett och dosering, ab vid klamydia. Se webbversion eller app för uppdaterad text. 2023-02-23.

Aktuellt 2022

Uppdaterat 10-punktsprogram mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg 2022-10-20