Cyklande par

Hälsa och välfärd - RSS Dalarna

Uppdraget inom Hälsa och välfärd handlar om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Avdelningen Hälsa och välfärd stödjer och samordnar arbetet för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Avdelningen stödjer och samordnar också processer i det regionala systemet för kunskapsstyrning mellan länets 15 kommuner och Region Dalarna.

Nyheter

 

  • Utbildningsinsatser för ökad kunskap om samsjuklighet för beslutsfattare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt för utbildare. Läs mer och anmäl dig här

 

Kalender

Dela:

Hade du nytta av informationen?