Cyklande par

Hälsa och välfärd - RSS Dalarna

Uppdraget inom Hälsa och välfärd handlar om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

RSS Dalarna stödjer och samordnar arbetet för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Avdelningen stödjer och samordnar också processer i det regionala systemet för kunskapsstyrning mellan länets 15 kommuner och Region Dalarna.

Nyheter

Socialstyrelsen erbjuder en kostnadsfri webbutbildning: "Förebygga suicid - om bemötande i socialtjänsten". Läs mer om utbildningen här.

Kalendarium - RSS kommande aktiviteter

November

  • 9 november - Länschefsnätverket konferens Moskogen Leksand.
  • 15 november - Regional dialog kring de pågående statliga utredningarna om Ekonomiskt bistånd och Aktivitetsplikt 

December

  • 6 december - Välfärdsrådet, kl. 9-11, digitalt.
  • 7 december - Regional nätverksträff God och nära vård kl. 10-12, digitalt. Anmälan och mer info: annalotta.pettersson@regiondalarna.se
  • 15 december - Länschefsnätverket kl. 9.30-12, Myntgatan 2 Falun. 

Januari

  • 19 januari - Samverkanskonferens God och nära vård. Läs mer här.

Februari

Hade du nytta av informationen?