Cyklande par

Hälsa och välfärd - RSS Dalarna

Uppdraget inom Hälsa och välfärd handlar om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Avdelningen Hälsa och välfärd stödjer och samordnar arbetet för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Avdelningen stödjer och samordnar också processer i det regionala systemet för kunskapsstyrning mellan länets 15 kommuner och Region Dalarna.

Nyheter

  • Nu kan du anmäla dig till utbildning i MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa) Ungdom med start 18 april 2023.
    Läs mer och anmäl dig här

  • Region Dalarna erbjuder plats på MHFA Instruktörsutbildning v. 7,
    se mer information här

  • Läs mer om RSS Dalarnas olika aktuella uppdrag här

  • Utbildningsinsatser för ökad kunskap om samsjuklighet för beslutsfattare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt för utbildare. Läs mer och anmäl dig här

 

Kalender

Dela:

Hade du nytta av informationen?