Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Cyklande par

Hälsa och välfärd

Inom det sociala området är Region Dalarnas uppgift att bistå kommuner med uppbyggnad av stödstrukturer och strategier för välfärdsområdet.

Vi arbetar inom följande sakområden: barn och unga, bättre liv för sjuka äldre, hemsjukvård, missbruks- och beroendevård, nationell e-hälsa, personer med funktionsnedsättning och psykiatri.

Dela:

Kontakt

Avdelningen för hälsa och välfärd

E-post: halsa.valfard@regiondalarna.se

Kontakt

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS)

E-post: sus@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?