Cyklande par

Hälsa och välfärd

Kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom Hälsa och Välfärd.

Avdelningen Hälsa och Välfärd stödjer och samordnar arbetet för kunskapsutveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Avdelningen stödjer och samordnar också processer i det regionala systemet för kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, mellan länets 15 kommuner och Region Dalarna.

Kalender

Dela:

Hade du nytta av informationen?