Cyklande par

Hälsa och välfärd - Regional samverkans- och stödstruktur, RSS

Kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom Hälsa och Välfärd.

Avdelningen Hälsa och Välfärd stödjer och samordnar arbetet för kunskapsutveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Avdelningen stödjer och samordnar också processer i det regionala systemet för kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, mellan länets 15 kommuner och Region Dalarna.

Nyheter

16893426-happy-women_600.png

  • Implementeringsstöd rehabilitering, habilitering inkl hjälpmedel
    15/930/96/1012/1124/11

  • MHFA - Första Hjälpen till psykisk hälsa - distansutbildningar med start 4/5 och 18/5

Kalender

Dela:

Hade du nytta av informationen?