Cyklande par

Hälsa och välfärd - RSS Dalarna

Uppdraget inom Hälsa och välfärd handlar om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Avdelningen Hälsa och välfärd stödjer och samordnar arbetet för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Avdelningen stödjer och samordnar också processer i det regionala systemet för kunskapsstyrning mellan länets 15 kommuner och Region Dalarna.

Nyheter

  • 8 maj - Remissdialog om samsjuklighetsutredningens slutbetänkande. Läs mer och anmäl dig här
  • Utbildningsinsatser för ökad kunskap om samsjuklighet. Läs mer och anmäl dig här
  • Läs mer om RSS Dalarnas olika aktuella uppdrag här

Kalender

Hade du nytta av informationen?