Folkhälsofunktionen

Folkhälsofunktionens jobbar mot BVC, skola och nödvändig tandvård och finns på flera orter i regionen. Syftet är att verka för en jämlik munhälsa med fokus på förebyggande åtgärder.

Folktandvårdens Folkhälsofunktion bildades 2021 med en bas i Falun och har nu medarbetare utplacerade på sex orter runt om i regionen.

Folkhälsofunktionens uppdrag riktar sig mot BVC, skola och nödvändig tandvård. Ett äldrecentrum är under uppbyggnad med främsta uppgift att skapa, samla och sprida kunskap om äldres munhälsa.

Folkhälsofunktionens syfte och mål är att verka för en jämlik munhälsa för Dalarnas befolkning med en god hälsa och vård på lika villkor med tonvikt på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

Kontaktpersoner

Här finner du kontaktpersoner och telefonnummer till Folktandvårdens folkhälsofunktion.

Kontaktuppgifter

Hade du nytta av informationen?