Sjuksköterska

Sjukhuskliniker

Här finns information samlad för vårdavdelinngar och mottagningar på sjukhuskliniker.

10-punktsprogram mot antibiotikaresistens, styrdokument i Dalarna

10-punktsprogrammet mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg från 2014 är uppdaterat 2022. Läs gärna även versionen med referenser, där det står mer utförligt om punkterna.

10-punktsprogram

10-punktsprogram med referenser

VRI-smart

Kort utbildning för all personal. Bra om man gör den årligen.

Till utbildningen

Slutenvårdsindikationer för antibiotika

Nationella slutenvårdsindikationer framtagna av NAG Strama för rationell antibiotikaanvändning på sjukhus.

Till indikatorerna