Sjuksköterska

Sjukhuskliniker

Här finns information samlad för vårdavdelinngar och mottagningar på sjukhuskliniker.

10-punktsprogram mot antibiotikaresistens

10-punktsprogrammet mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg från 2014 är uppdaterat 2022. Läs gärna även versionen med referenser, där det står mer utförligt om punkterna.

10-punktsprogram

10-punktsprogram med referenser

VRI-smart

Kort utbildning för all personal. Bra om man gör den årligen.

Till utbildningen

Slutenvårdsindikationer för antibiotika

Nationella slutenvårdsindikationer framtagna av NAG Strama för rationell antibiotikaanvändning på sjukhus.

Till indikatorerna

Hade du nytta av informationen?