Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

För kommuner

Allmänt om Region Dalarnas tandvårdsstöd.

Det finns flera former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Av dessa är det tandvårdsstödet Nödvändig tandvård (N-tandvård) som kommuner/palliativa team medverkar i.

Tandvårdskort Nödvändig tandvård

Personer som har rätt till tandvårdsstöd får tandvårdskort. Tandvårdskorten utfärdas av Tandvårdsstöd Dalarna på underlag från nyckelpersoner i kommunerna (t ex biståndshandläggare, enhetschef eller sjuksköterska). De måste ha kännedom om personens omvårdnadsbehov och vara väl insatta i reglerna.

Brukare som får sin omvårdnad av privata företag hänvisas till ansvarig biståndshandläggare i kommunen.

Utbildning på webben

Regionens webbutbildning om tandvårdsstöd är numera ett krav för att få utfärda underlag för tandvårdskort. Kontakta Tandvårdsstöd Dalarna för mer information om utbildningen.


Dela:

Hade du nytta av informationen?