Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

För kommuner

Allmänt om Region Dalarnas tandvårdsstöd.

Det finns flera former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Av dessa är det tandvårdsstödet Nödvändig tandvård (N-tandvård) som kommuner/palliativa team medverkar i.

Tandvårdskort N-tandvård

Personer som har rätt till tandvårdsstöd får tandvårdskort. Tandvårdskorten utfärdas av Tandvårdsstöd Dalarna på underlag från nyckelpersoner i kommunerna (t ex biståndshandläggare, enhetschef eller sjuksköterska). De har gått regionens utbildning om tandvårdsstöd och är väl insatta i reglerna. Kontakta Tandvårdsstöd Dalarna för mer information om utbildningen.

Privata omvårdnadsföretag

Brukare som får sin omvårdnad av privata företag hänvisas till ansvarig biståndshandläggare i kommunen.

Överenskommelse

Ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och tandvården är förutsättningen för att identifiera de personer som tandvårdsstödet är ämnat för. Samarbetet finns formaliserat i ett avtal som undertecknas av representant för varje part. Blankett för Överenskommelse tandvård-kommun samt Ändring av kontaktperson i kommunen finns på sidan Blanketter och dokument.

Kommunens rutiner

LSS-handläggare ska endast skicka underlag via t99webbför personer som fått LSS-insats beviljad av kommunen. T99webb visar om personen redan har ett giltigt tandvårdskort, kontrollera då att alla uppgifter är aktuella.

Övriga personer som hör till personkrets i LSS

Personer som får stöd och hjälp från Socialtjänst, anhöriga/närstående eller personlig assistans via beslut av Försäkringskassan ombedes kontakta Tandvårdsstöd Dalarna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?