Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

För kommuner

Allmänt om Region Dalarnas tandvårdsstöd.

Det finns flera former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Av dessa är det tandvårdsstödet Nödvändig tandvård (N-tandvård) som kommuner/palliativa team medverkar i.

Tandvårdskort N-tandvård

Personer som har rätt till tandvårdsstöd får tandvårdskort. Tandvårdskorten utfärdas av Tandvårdsstöd Dalarna på underlag från nyckelpersoner i kommunerna (t ex biståndshandläggare, enhetschef eller sjuksköterska). De har gått regionens utbildning om tandvårdsstöd och är väl insatta i reglerna. Kontakta Tandvårdsstöd Dalarna för mer information om utbildningen.

Privata omvårdnadsföretag

Brukare som får sin omvårdnad av privata företag hänvisas till ansvarig biståndshandläggare i kommunen.

Kommunens rutiner

LSS-handläggare ska endast skicka underlag via t99webbför personer som fått LSS-insats beviljad av kommunen. T99webb visar om personen redan har ett giltigt tandvårdskort, kontrollera då att alla uppgifter är aktuella.

Övriga personer som hör till personkrets i LSS

Personer som får stöd och hjälp från Socialtjänst, anhöriga/närstående eller personlig assistans via beslut av Försäkringskassan ombedes kontakta Enheten för tandvårdsstöd.

Dela:

Hade du nytta av informationen?