Tandvårdsstöd

Region Dalarna erbjuder tre former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Stöden kallas N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård.

Beställ informationsmaterial

Broschyrerna är kostnadsfria. Skicka e-post till tandvardsstod@regiondalarna.se för att beställa. Fyll i antal, namn och adress.

Boka presentation

Representerar du en handikapp-, pensionärsförening eller annan intresseorganisation som vill veta mer om Region Dalarnas tandvårdsstöd? Kontakta oss gärna för ett informationsmöte. Boka en presentation

Tandvårdskort, förhandsbedömningar och fakturering

Logga in till Symfoni (extern länk) 

Försäkringskassan erbjuder Särskilt tandvårdsbidrag (STB) för personer som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa. Tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår. 

Särskilt tandvårdsbidrag

 

Tandvårdsstödet gäller från och med det år man fyller 24 år.

  • Tandvårdslag
  • Tandvårdsförordning
  • Hälso- och sjukvårdslag
  • Lag om Stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Lag om assistansersättning
  • Socialtjänstlagen
  • Statligt tandvårdsstöd

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/

Dela:

Hade du nytta av informationen?