Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Tandvårdsstöd

Region Dalarna erbjuder tre former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Stöden kallas N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård. Tandvårdsstöden beskrivs närmare på sidorna F-tandvård, S-tandvård och N-tandvård, se meny till höger.

Boka presentation

Representerar du en handikapp-, pensionärsförening eller annan intresseorganisation som vill veta mer om Region Dalarnas tandvårdsstöd? Kontakta oss gärna för ett informationsmöte.

Boka en presentation

Lagrum för Regionens tandvårdsstöd:

  • Tandvårdslag
  • Tandvårdsförordning
  • Hälso- och sjukvårdslag
  • Lag om Stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Lag om assistansersättning
  • Socialtjänstlagen
  • Statligt tandvårdsstöd

Tandvårdslagen säger att:

  • 2019 gäller tandvårdsstödet från och med det år man fyller 23 år.
  • 2020 gäller tandvårdsstödet från och med det år man fyller 24 år.
  • Därefter sker ingen ytterlig höjning av åldersgränsen.

Dela:

Tandvårdsstöd Dalarna

Telefon: 010-249 42 11
E-post: tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se
Adress: Box 712, 791 29 Falun

Hade du nytta av informationen?