Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Tandvårdsstöd

Regionen erbjuder tre former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Stöden kallas N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård.

För att få Regionens tandvårdsstöd krävs att personen är utredd och bedömd tillhöra någon av LSS personkrets 1, 2 eller 3 och har insatser för särskilt stöd och service. Insatserna kan komma via LSS, socialtjänst, anhöriga/närstående eller personlig assistans via beslut av Försäkringskassan.

Förfrågan tandvårdsstöd

Vi hjälper till att reda ut möjligheten att få tandvårdsstöd. Fyll i blanketten nedan och skicka till oss.

Kommunens rutiner

LSS-handläggare ska endast skicka underlag via t99webbför personer som fått LSS-insats beviljad av kommunen. T99webb visar om personen redan har ett giltigt tandvårdskort, kontrollera då att alla uppgifter är aktuella.

Övriga personer som hör till personkrets i LSS

Personer som får stöd och hjälp från Socialtjänst, anhöriga/närstående eller personlig assistans via beslut av Försäkringskassan ombedes kontakta Enheten för tandvårdsstöd.

Lagrum för landstingets tandvårdsstöd:

 • Tandvårdslag (1985:125)
 • Tandvårdsförordning (1998:1338)
 • Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
 • Lag om Stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
 • Lag om assistansersättning (1993:389)
 • Socialtjänstlagen (2001:453)
 • Statligt tandvårdsstöd (2008:193)

Tandvårdslagen säger att:

 • 2018 gäller tandvårdsstödet från och med det år man fyller 22 år.
 • 2019 gäller tandvårdsstödet från och med det år man fyller 23 år.
 • 2020 gäller tandvårdsstödet från och med det år man fyller 24 år.
 • Därefter sker ingen ytterlig höjning av åldersgränsen.

Dela:

Tandvårdsstöd Dalarna

Telefon: 010-249 42 11
E-post: tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se
Adress: Box 712, 791 29 Falun

Hade du nytta av informationen?