Kompetensutveckling

Samverkan mellan verksamheter och vårdnivåer är viktigt inom fysioterapin. Därför arrangerar Specialitetsgruppen en utvecklingsdag för länets fysioterapeuter och sjukgymnaster.

För att främja fysioterapeutisk samverkan mellan olika verksamheter och vårdnivåer arrangerar fysioterapiverksamheterna, via Specialitetsgrupp Fysioterapi, vartannat år en utvecklingsdag för fysioterapeuter och sjukgymnaster verksamma i Dalarna. Under dagen presenteras olika utvecklingsarbeten och examensarbeten som genomförts i våra olika verksamheter.

Ämnesspecifik fysioterapi 

Utbildningsdagar och utbildningstillfällen för fysioterapeuter och sjukgymnaster inom specifika ämnesområden arrangeras vid behov.

Dela:

Hade du nytta av informationen?