Kompetensutveckling

Samverkan mellan verksamheter och vårdnivåer är viktigt inom fysioterapin. Därför arrangerar Specialitetsgruppen en utvecklingsdag för länets fysioterapeuter och sjukgymnaster.

För att främja fysioterapeutisk samverkan mellan olika verksamheter och vårdnivåer arrangerar fysioterapiverksamheterna, via Specialitetsgrupp Fysioterapi, vartannat år en utvecklingsdag för fysioterapeuter och sjukgymnaster verksamma i Dalarna. Under dagen presenteras olika utvecklingsarbeten och examensarbeten som genomförts i våra olika verksamheter.

Ämnesspecifik fysioterapi 

Utbildningsdagar och utbildningstillfällen för fysioterapeuter och sjukgymnaster inom specifika ämnesområden arrangeras vid behov.

Utbildningsinsatser primärvård

På uppdrag av specialitetsgruppen i fysioterapi planeras utbildningsinsatser för fysioterapeuter i primärvården.

Utbildningstillfällen planeras återkomma en eftermiddag andra torsdagen i månaden varannan månad, med undantag för semesterperioden och kommer att behandla olika ämnen/verksamheter. Syftet med utbildningstillfällena är att förbättra kunskap och samarbete i linje med ”God och nära vård”, förbättra kontaktvägar mellan specialiserad- och primärvård samt konsultationsmöjligheter. Utbildningsinsatserna utförs av fysioterapeuter inom specialiserad vård och kommer att erbjudas digitalt och/eller ”på plats”.

Inbjudan med mer specifik information skickas närmare varje utbildningstillfälle.

HT 2023:
September: Yrsel
November: Ortopedi -axel

VT 2024:
Januari: Cancerrehabilitering
Mars: Reumatologi
Maj: Benprotes

Hade du nytta av informationen?