Antibiotikaresistensdiagram Dalarna

På denna sida hittar du diagram angående resistens för några vanliga öppenvårdsbakterier. Diagrammen kan t.ex. visas på läkarmöte.

Diagrammen bygger på resistenssiffror från Klinisk mikrobiologi i Dalarna, vilka redovisar resistenssiffror för ännu fler bakterier.  

Antibiotikaresistens - Diagram från Klinisk mikrobiologi Region Dalarna (Extern länk)

Vår 2020 (ppt, 5 sidor)

Vår 2021 (ppt, 5 sidor)

Vår 2022 (ppt, 6 sidor)

 

Antibiotikaresistenskartor för Europa

Surveillance Atlas of Infectious Diseases (europa.eu) (Extern länk)