Biblioterapi

Biblioterapi på sjukhusbiblioteken i Dalarna.

Vårt biblioterapeutiska arbetssätt

Forskning visar att läsning och samtal kring litteratur inte bara är trevligt utan även kan ha hälsofrämjande effekter. Allt fler bibliotek i Sverige erbjuder biblioterapeutisk verksamhet i form av hälsofrämjande läsecirklar.

Sjukhusbiblioteken i Dalarna har satsat på kompetensutveckling inom biblioterapi. Vi har bland annat gjort en förstudie i hur vi kan använda ett biblioterapeutiskt arbetssätt i vår egen verksamhet.

För dig som vill veta mer:

Höstens biblioterapiprogram 2022

Biblioterapi i Dalarna

Biblioterapi en förstudie i ett hälsofrämjande arbetssätt.pdf

​Om stamning och biblioterapi​

Temanummer om biblioterapi i BiblioteksNytt september 2021​

 

Pågår just nu


Ny biblioterapigrupp i Mora

​Efter nyår bjuder Mora lasarettsbiblitoek in till biblioterapi med existentiell inriktning.

Läsande och skrivande varvas med reflekterande samtal i grupp. Vi rör oss kring frågor som förändring, förvandling, teman som alltid är aktuella i våra liv men som kanske inte alltid får den tid och uppmärksamhet de behöver. 

* Du behöver inga förkunskaper för att delta. Vi går igenom grunderna för vad biblioterapi är. Det räcker med att du är nyfiken på det och på existentiella frågor, frågor om livet och hur du vill leva det, alltså motsatsen till väder och vind.

* Viktigt att du har ett intresse av att ta del av andras upplevelser och att dela med dig av egna. Även om du aldrig kommer att behöva dela något du inte vill.

* Biblioterapi är inte behandlade terapi utan hälsofrämjande och personlighetsutvecklande.

DatumGruppen träffas återkommande vid sex tillfällen varannan måndagskväll med start den 16:e januari.
Tid: 18:00 - 19:30 varannan vecka.
VarMora lasarett. Lokal bestäms närmare.
Målgrupp: Gruppen riktar sig till dig som behöver den.
Pris: Ingen kostnad.
Max antal: Sju personer.­­
Sista anmälningsdag: 10 januari, 2023.

För anmälan
Varmt välkommen med din anmälan, dina frågor eller synpunkter till:

Mail: biblioterapi.mora@regiondalarna.se                                   
Telefon: 0250-493070

Må bra med litteratur: Lev kreativt

​Falu lasarettsbiblioteks bjuder in all regionanställd personal till en hälsofrämjande och kreativ litteraturcirkel online.

Vi är nog många som känner skaparlust och längtan efter mer kreativitet i våra liv. Samtidigt kan det vara svårt att komma igång eller hitta tiden. I höst ändrar vi på det. Tillsammans följer vi i bokcirkelform Julia Camerons 12-veckorsprogram från boken Lev kreativt: hur du utvecklar ditt skapande jag i tolv steg.

Alla träffar sker digitalt. Kursen är gratis. Boken får du låna av biblioteket.

Dag och tid: Fredagar kl. 07.30-08.30 (start 9/9, 13 tillfällen)
Antal deltagare: Max 8 personer (Först till kvarn...)
Plats: Digitala träffar i Teams
Frågor om kursinnehåll: falun.biblioterapi@regiondalarna.se
Anmälan: Källkraftens webbanmälan, Intra/Friskvård Falun/kurser

 

Må bra med litteratur: Stress

​Falu lasarettsbiblioteks bjuder in all regionanställd personal till en hälsofrämjande och kreativ litteraturcirkel online på tema vardagsstress.

I höst undersöker vi tillsammans stressen i vår vardag med hjälp av litteraturen. Vi läser, samtalar och skriver med känslan som utgångspunkt. Kursen är gratis, ingen kostnad.

Det spelar ingen roll på vilken ort du befinner dig, då alla träffar sker digitalt. Lunchen kan du äta under tiden!

Dag och tid: Fredagar kl. 12.00-13.00 (start 9/9, 10 tillfällen)
Antal deltagare: Max 8 personer (Först till kvarn...)
Plats: Digitala träffar i Teams
Frågor om kursinnehåll: falun.biblioterapi@regiondalarna.se
Anmälan: Källkraftens webbanmälan, Intra/Friskvård Falun/kurser

 

Digital samtalsgrupp
för dig som stammar 

En samtalsgrupp med fokus på inre hälsa. Den riktar sig till dig som stammar och som på ett eller annat sätt upplever det som ett hinder i vardagen.

Vårens stamningsgrupp rullar på fint och höstens samling håller på att planeras. Du kan redan nu höra av dig till David om du är intresserad av att delta eller vill ha mer information.

För intresseanmälan och mer information kontakta David via:
biblioterapi.mora@regiondalarna.se

 

Shared Reading-grupp

Mora sjukhusbibliotek kommer i samarbete med kyrkan i Mora att driva en Shared Reading-grupp för allmänheten. Tyvärr är det för den här gången ingen öppen antagning utan deltagare värvas på annat sätt. Men är du intresserad av att delta i en Shared Reading-grupp, hör av dig och berätta. Ju fler som är intresserade desto större chans att vi kan starta en ny grupp.

För intresseanmälan och mer information kontakta David via:
biblioterapi.mora@regiondalarna.se

 

  Syfte och mål

    Syftet med biblioterapiverksamheten vid sjukhusbiblioteken i Dalarna är att:

  • Bidra till folkhälsan genom att hjälpa människor att skapa sina egna strategier för att förstå och hantera sin egen situation och sina känslor för att öka sin livskvalité.

    Detta uppnår vi genom att sträva efter

    Målen: hälsa och hållbarhet.

  • Förebygga psykisk ohälsa.
  • Främja livslångt lärande ur ett personlighetsutvecklande perspektiv.
  • Öka kreativiteten för att lära sig att skapa och ta ansvar för sitt eget liv.
  • Social hållbarhet och delaktighet – personer med olika social och ekonomisk bakgrund kan mötas och ta del av varandras perspektiv och öka tillit och förståelse för andra människor.
  • Tillgängliggöra digitala aktiviteter för att nå ut till hela Dalarna på ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart sätt.

 

Kontakta oss

 

Falun

Anna Forsberg

Tel: 023-492 075

Susanne Lundin

Tel: 023-492 446

Mail: falun.biblioterapi@regiondalarna.se

 

Mora

David Hofman

Tel: 0250-493 070

Mail: biblioterapi.mora@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?