Biblioterapi på sjukhusbiblioteken i Dalarna

Här hittar du aktuell information om vad som pågår just nu inom sjukhusbibliotekens biblioterapeutiska verksamhet. Vi uppdaterar kontinuerligt våra aktiviteter som ordnas under våren och hösten. För dig som vill veta mer kan du även läsa om sjukhusbibliotekens biblioterapeutiska arbetssätt, syfte och mål. Kontakta oss gärna för mer information.

Vårt biblioterapeutiska arbetssätt

Forskning visar att läsning och samtal kring litteratur inte bara är trevligt utan även kan ha hälsofrämjande effekter. Allt fler bibliotek i Sverige erbjuder biblioterapeutisk verksamhet i form av hälsofrämjande läsecirklar.

Sjukhusbiblioteken i Dalarna har satsat på kompetensutveckling inom biblioterapi. Vi har bland annat gjort en förstudie i hur vi kan använda ett biblioterapeutiskt arbetssätt i vår egen verksamhet.

För dig som vill veta mer:

Biblioterapi i Dalarna

Biblioterapi en förstudie i ett hälsofrämjande arbetssätt.pdf

​Om stamning och biblioterapi​

Temanummer om biblioterapi i BiblioteksNytt september 2021​

 

Pågår just nu

Välkommen på diktprovning i vår (online)​​

Smaka på en dikt under lunchen. Sjukhusbiblioteken och Länsbibliotek Dalarna bjuder in regionanställd personal och kommunanställd bibliotekspersonal till digitala träffar. Vi läser, lyssnar och pratar om en dikt under en kvart.

Träffarna är gratis, inga förkunskaper om poesi behövs. Anmälan sker via mail inför varje tillfälle till falun.biblioterapi@regiondalarna.se senast kl. 9.00 samma dag. Vi använder oss av Zoom. En länk skickas innan träffen till din mail. Kom en gång eller flera!

Dag och Tid: torsdagar kl. 12.00-12.15
Start: v. 16, 20 april 2023
Antal träffar: 5 st. 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 25/5.
Plats: Online i Zoom
Avgift: Gratis
Antal deltagare: Obegränsat.
Anmälan: ​Skicka ett mail inför varje tillfälle till falun.biblioterapi@regiondalarna.se​​
För mer information: falun.biblioterapi@regiondalarna.se
Ledare: Anna Forsberg, David Hofman, Ann-Sofie Köpmans, Susanne Lundin​, Birgitta Winlöf.

 

Må bra med litteratur: Gående novellcirkel (online) 
- platser kvar!

Falu lasarettsbiblioteks bjuder in all regionanställd personal till en friskvårdande och hälsofrämjande novellcirkel. Vill du ha frisk luft, motion, en litterär upplevelse och ett givande samtal? Välkommen till vår gående litteraturcirkel.

Varje vecka presenterar vi en novell som du kommer att få lyssna på samtidigt som du promenerar på egen hand. På fredagarna träffas vi online under lunchtid för att prata om veckans novell.
Om Region Dalarna ordnar en stegtävling bildar vi naturligtvis ett eget lag och deltar, i annat fall går vi våra egna vägar.
Du behöver ha tillgång till en mobiltelefon med internet och hörlurar samt lånekort på något av kommunbiblioteken i Dalarna. Det går bra att äta sin lunch under träffarna.

Dag och tid: Fredagar kl. 12.00-13.00
Start: v. 15, 14 april 2023
Antal träffar: 5 st.
Plats: Online i Teams
Kursavgift: Gratis
(100 kr avanmälningsavgift, se Källkraftens regler för kursanmälan och avbokning)
Antal deltagare: Max 6 personer
Anmälan: KällkraftenFör mer information: falun.biblioterapi@regiondalarna.se 
Ledare: Anna Forsberg och Susanne Lundin

 

Lunchbiblioterapi för regionens dietist- och logopedverksamhet (online)

Varje fredag öppnar Mora lasarettsbibliotek ett digitalt mötesrum för anställda inom Region Dalarnas Dietist- och logopedverksamhet. Där träffas vi i 45 minuter under lunchen.

Med hjälp av biblioterapeutiska metoder tar vi oss an de där större frågorna vi alla undrar över ibland men alltför sällan ger den tid och uppmärksamhet de förtjänar. 

Dag och tid: Fredagar kl. 11.45-12.30
Plats: Online i VMR
Föranmälan: Senast 9:00 samma dag till biblioterapi.mora@regiondalarna.se
Utrustning: Dator el dylikt, webkamera och med fördel ett headset. I övrigt behövs inga förberedelser.
Förtäring: Ta med lunchlådan om du vill
Ledare: David Hofman
Träffarna är friskvårdstidsberättigade

Viktigt: Kom som du är, på både in- och utsida. Vi sysslar inte med prestation och krav, bara återhämtning och reflektion.

Om möjligt, koppla bort distraktioner som mailaviseringar och mobilsurr och för skrivande rekommenderar jag penna och papper framför tangentbord. ​

 

Må bra med litteratur: Passionsspara (online)

Falu lasarettsbibliotek bjuder in all regionanställd personal till en hälsofrämjande och framåtblickande litteraturcirkel online. 
Det du gör idag påverkar ditt liv i morgon.

Oavsett hur lång tid du har kvar till din pension, så lönar det sig att passionsspara. Investera tid i dina intressen och relationer redan nu för att skapa bra förutsättningar för en härlig tid som pensionär.

Under vårens träffar kommer vi att läsa, samtala och göra skrivövningar om ämnet för att öka vårt passionskapital. Du får gärna äta din lunch under tiden.

Dag och tid: Fredagar kl. 12.00-13.00
Start: v. 4, 27 januari 2023
Antal träffar: 10 st.
Plats: Online i Teams
Kursavgift: Gratis
(100 kr avanmälningsavgift, se Källkraftens regler för kursanmälan och avbokning)
Antal deltagare: Max 6 personer
Anmälan: Källkraften
För mer information: falun.biblioterapi@regiondalarna.se 
Ledare: Anna Forsberg och Susanne Lundin

 

Syfte och mål

Syftet med biblioterapiverksamheten vid sjukhusbiblioteken i Dalarna är att:

  • Bidra till folkhälsan genom att hjälpa människor att skapa sina egna strategier för att förstå och hantera sin egen situation och sina känslor för att öka sin livskvalité.

Detta uppnår vi genom att sträva efter

Målen: hälsa och hållbarhet.

  • Förebygga psykisk ohälsa.
  • Främja livslångt lärande ur ett personlighetsutvecklande perspektiv.
  • Öka kreativiteten för att lära sig att skapa och ta ansvar för sitt eget liv.
  • Social hållbarhet och delaktighet – personer med olika social och ekonomisk bakgrund kan mötas och ta del av varandras perspektiv och öka tillit och förståelse för andra människor.
  • Tillgängliggöra digitala aktiviteter för att nå ut till hela Dalarna på ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart sätt. 

 

Kontakta oss

Falun

Anna Forsberg
Tel: 023-492 075

Susanne Lundin
Tel: 023-492 446

Mail: falun.biblioterapi@regiondalarna.se

 

Mora

David Hofman
Tel: 0250-493 070

Mail: biblioterapi.mora@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?