Biblioterapi på sjukhusbibliotek i Dalarna

Här hittar du aktuell information om vad som pågår just nu inom sjukhusbibliotekets biblioterapeutiska verksamhet. Vi uppdaterar kontinuerligt våra aktiviteter som ordnas under våren och hösten. För dig som vill veta mer kan du även läsa om sjukhusbibliotekets biblioterapeutiska arbetssätt, syfte och mål. Kontakta oss gärna för mer information.

Aktuellt

 

Välkommen på diktprovning i vår

Unna dig en paus i vardagen. Smaka på en dikt under lunchen. Vi läser, ni lyssnar och tillsammans pratar vi om en dikt i en kvart. Start 27/3 kl. 12.00-12.15. För mer information klicka på nyheten.

​​​​Sjukhusbiblioteken i Dalarna, Länsbibliotek Dalarna och Orsa kommunbibliotek bjuder in regionanställd personal och kommunanställd bibliotekspersonal till digitala träffar. Inga förkunskaper krävs om poesi, vi reflekterar fritt. Du får gärna komma och bara lyssna om du vill.

Start 27/3, v. 13

Dag och tid Onsdagar kl. 12.00-12.15

Omfattning 5 tillfällen: 27/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4 (du kan gå en gång eller flera)

Antal deltagare Obegränsat

Plats Digitala träffar i Teams (Länk till träffen skickas till mailen efter anmälan)

Kursavgift Gratis

Ledare Birgitta Winlöf, Lena Nygren, Ann-Sofie Köpmans, Susanne Lundin, Anna Forsberg. 

Anmälan och frågor Anmälan är öppen fram till kl. 12.00 dagen innan den dag som diktprovningen äger rum. Anmälan sker inför varje tillfälle till mail: falun.biblioterapi@regiondalarna.se 

 

Vårt biblioterapeutiska arbetssätt

Forskning visar att läsning och samtal kring litteratur inte bara är trevligt utan även kan ha hälsofrämjande effekter. Allt fler bibliotek i Sverige erbjuder biblioterapeutisk verksamhet i form av hälsofrämjande läsecirklar.

Sjukhusbibliotek i Dalarna har satsat på kompetensutveckling inom biblioterapi. Vi har bland annat gjort en förstudie i hur vi kan använda ett biblioterapeutiskt arbetssätt i vår egen verksamhet.

För dig som vill veta mer:

Biblioterapi i Dalarna

Biblioterapi en förstudie i ett hälsofrämjande arbetssätt.pdf

Temanummer om biblioterapi i BiblioteksNytt september 2021​

 

Syfte och mål

Syftet med biblioterapiverksamheten på sjukhusbibliotek i Dalarna är att:

  • Bidra till folkhälsan genom att hjälpa människor att skapa sina egna strategier för att förstå och hantera sin egen situation och sina känslor för att öka sin livskvalité.

Detta uppnår vi genom att sträva efter

Målen är hälsa och hållbarhet.

  • Förebygga psykisk ohälsa.
  • Främja livslångt lärande ur ett personlighetsutvecklande perspektiv.
  • Öka kreativiteten för att lära sig att skapa och ta ansvar för sitt eget liv.
  • Social hållbarhet och delaktighet – personer med olika social och ekonomisk bakgrund kan mötas och ta del av varandras perspektiv och öka tillit och förståelse för andra människor.
  • Tillgängliggöra digitala aktiviteter för att nå ut till hela Dalarna på ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart sätt. 

 

Kontakta oss

Anna Forsberg
Tel: 023-492 075

Susanne Lundin
Tel: 023-492 446

Mail: falun.biblioterapi@regiondalarna.se