Biblioterapi på sjukhusbibliotek i Dalarna

Här hittar du aktuell information om vad som pågår just nu inom sjukhusbibliotekets biblioterapeutiska verksamhet. Vi uppdaterar kontinuerligt våra aktiviteter som ordnas under våren och hösten. För dig som vill veta mer kan du även läsa om sjukhusbibliotekets biblioterapeutiska arbetssätt, syfte och mål. Kontakta oss gärna för mer information.

Aktuellt

Må bra med litteratur : Lev kreativt

Sjukhusbibliotek i Dalarna bjuder in regionanställd personal till en hälsofrämjande och kreativ bokcirkel.

Vi är nog många som känner skaparlust och längtan efter mer kreativitet i våra liv. Samtidigt kan det vara svårt att komma igång eller hitta tiden.

I höst ändrar vi på det. Tillsammans följer vi i bokcirkelform Julia Camerons 12-veckorsprogram från boken Lev kreativt : hur du utvecklar ditt skapande jag i tolv steg. I boken hittar vi tips och tekniker för att väcka och bejaka vår kreativitet, i bokcirkeln stöttar vi varandra under processen.

Det spelar ingen roll på vilken ort du befinner dig då alla träffar sker digitalt. Frukostmackan kan du äta under tiden!

Boken får du låna av oss i samband med kursstart.

Start 8/9, v. 36

Dag och tid Fredagar kl. 07.30-08.30

Omfattning 13 gånger

Antal deltagare Max 8

Plats Digitala träffar i Teams

Kursavgift Gratis (100 kr avanmälningsavgift, se Källkraftens regler för kursanmälan och avbokning)

Ledare Anna Forsberg, Susanne Lundin

Anmälan Via källkraften

Frågor falun.biblioterapi@regiondalarna.se 

 

Må bra med litteratur : biblioterapeutisk lunch

Vill du prova att använda litteratur på ett hälsofrämjande sätt? Sjukhusbibliotek i Dalarna bjuder in regionanställd personal till en lite annorlunda lunchaktivitet. Vi läser, pratar och reflekterar fritt utifrån olika texter.

Det spelar ingen roll på vilken ort du befinner dig då alla träffar sker digitalt. Lunchlådan kan du äta under tiden!

Start 8/9, v. 36

Dag och tid Fredagar kl. 12.15 - 13.00

Omfattning 8 träffar

Antal deltagare Max 8

Plats Digitala träffar i Teams

Kursavgift Gratis (100 kr avanmälningsavgift, se Källkraftens regler för kursanmälan och avbokning)

Ledare Anna Forsberg, Susanne Lundin

Anmälan Via Källkraften

Frågor falun.biblioterapi@regiondalarna.se

 

Vårt biblioterapeutiska arbetssätt

Forskning visar att läsning och samtal kring litteratur inte bara är trevligt utan även kan ha hälsofrämjande effekter. Allt fler bibliotek i Sverige erbjuder biblioterapeutisk verksamhet i form av hälsofrämjande läsecirklar.

Sjukhusbibliotek i Dalarna har satsat på kompetensutveckling inom biblioterapi. Vi har bland annat gjort en förstudie i hur vi kan använda ett biblioterapeutiskt arbetssätt i vår egen verksamhet.

För dig som vill veta mer:

Biblioterapi i Dalarna

Biblioterapi en förstudie i ett hälsofrämjande arbetssätt.pdf

Temanummer om biblioterapi i BiblioteksNytt september 2021​

 

Syfte och mål

Syftet med biblioterapiverksamheten på sjukhusbibliotek i Dalarna är att:

  • Bidra till folkhälsan genom att hjälpa människor att skapa sina egna strategier för att förstå och hantera sin egen situation och sina känslor för att öka sin livskvalité.

Detta uppnår vi genom att sträva efter

Målen är hälsa och hållbarhet.

  • Förebygga psykisk ohälsa.
  • Främja livslångt lärande ur ett personlighetsutvecklande perspektiv.
  • Öka kreativiteten för att lära sig att skapa och ta ansvar för sitt eget liv.
  • Social hållbarhet och delaktighet – personer med olika social och ekonomisk bakgrund kan mötas och ta del av varandras perspektiv och öka tillit och förståelse för andra människor.
  • Tillgängliggöra digitala aktiviteter för att nå ut till hela Dalarna på ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart sätt. 

 

Kontakta oss

Anna Forsberg
Tel: 023-492 075

Susanne Lundin
Tel: 023-492 446

Mail: falun.biblioterapi@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?